Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

Verbindingsgids

Leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties

NEN bundel 18:2018

Normen
voor het lassen van
metalen

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
 

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Publicaties


 • Overzicht Europese en Internationale lasnormen

  Verlies je ook wel eens het noorden in het oerwoud van lasnormen? Bekijk het overzicht van de meest gebruikte Internationale en Europese lasnormen op de website van de Normen-antenne lastechniek.

 • Nieuwe versie EN 287-1

  Het totstandkomen van de vervanger voor de EN 287-1 heeft tot nu toe heel wat voeten in de aarde gehad. Het was (en is nog steeds) de bedoeling om de huidige Europese norm 'EN 287-1: 2004: Het kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal' in de toekomst te vervangen door een internationaal aanvaarde ISO 9606-1, zodat op Europees en internationaal niveau eenzelfde EN ISO 9606-1 kan gebruikt worden.

 • Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

  Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheid bestaat blijft dit een actueel punt voor de normen-antenne lastechniek in de besprekingen met CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

 • Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

  Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

  Raadpleeg de normen-antenne lastechniek voor een update van de lasgerelateerde EN ISO - normen in België.

 • Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

  Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. De Europese commissie heeft een 3 delige gids uitgewerkt om de werkgevers te ondersteunen, te downloaden via de normen-antenne lastechniek.

 • Moet je een beroep doen op een erkende instantie om lassers te laten kwalificeren?

  De marktevolutie, nl. van constructies waarbij lasbewerkingen noodzakelijk zijn, vereist meer en meer dat lassers gecertificeerd zijn. Die vereisten worden opgelegd door de uitvoeringsnormen en -codes die steeds meer wettelijke verplichtingen (PED, EN 1090 …) of contractuele (EN 15085, EN ISO 3834, ASME …) vormen. De meeste ateliers zijn nog niet gecertificeerd in kwaliteitssystemen, vooral de EN 1090. Wat de klanten eerst eisen, is dat de lassers ten minste gecertificeerd zijn. Die verplichting wordt natuurlijk vooral beschouwd als een administratieve, ja zelfs nutteloze vereiste, aangezien ‘mijn lassers goede lassers zijn, ze lassen al twintig jaar!’ De termen 'kwalificatie' en 'certificatie' bij lassers betekenen een voortdurende objectieve evaluatie van de geschiktheid van lassers om verbindingen te lassen.

 • Overzicht certificerende instanties in België

  Regelmatig krijgt de normen-antenne lastechniek de vraag welke firma's er in België actief zijn om certificaties uit te voeren voor diverse normen. De normen-antenne lastechniek probeert daarom in een overzicht weer te geven welke certificatie-instantie, welke bepaalde normen/richtlijnen kan certificeren in België.

 • Lasserkwalificaties afnemen wordt kinderspel

  De invoering van de norm EN ISO 9606-1 voor het kwalificeren van lassers voor staal, ligt ondertussen al enige tijd achter ons. Alle lidstaten van Europa waren verplicht om deze norm in te voeren voor eind april 2014. Elke lidstaat had echter de vrijheid om parallel met EN ISO 9606-1 de vorige norm voor het kwalificeren van lassers voor staal, EN 287-1, nog voort te laten bestaan tot uiterlijk oktober 2015. In België werd de norm EN ISO 9606-1 al in december 2013 ingevoerd, en werd tegelijk de norm EN 287-1 ingetrokken om duidelijk aan te geven dat lassers het best volgens de nieuwe norm gekwalificeerd werden.

 • Overzicht EN ISO 3834

  De norm voor voor kwaliteitsbeheersing binnen de lastechniek (EN ISO 3834) verwijst voor alle items die onder controle moeten gehouden worden binnen een lasbedrijf naar andere normen die specifiek handelen over één bepaald onderwerp. In een overzicht heeft de Normen-antenne lastechniek geprobeerd om de samenhang tussen een aantal normen vanuit EN ISO 3834 te visualiseren.

 • De laswereld evolueert voortdurend!

  Een aantal jaren geleden was lascoördinatie nog voorbehouden voor grotere bedrijven die onderdelen produceren, meestal onderworpen aan een hoog risico tijdens gebruik, voor bijvoorbeeld de petrochemie, de luchtvaart of de drukvatensector.
  Vandaag zijn echter ook kmo’s genoodzaakt om FabrieksProductie- Controle-systemen (FPC's) in te voeren voor de productie van schijnbaar eenvoudige componenten voor de bouwsector (EN1090), onderdelen van spoorwegvoertuigen (EN 15085) … waarbij lascoördinatie een belangrijk onderdeel is.

Een vraag, opmerking of suggestie?