Research en Innovatie

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) legt bij het toegepast lasonderzoek de focus op verbindingsprocessen en de lasbaarheid van materialen voor industriële toepassingen.

Focus op industriële relevantie

Binnen onze onderzoeksactiviteiten staan vooral de stem van onze leden en industrie centraal. Hierbij hebben we oog voor de industriële toepasbaarheid van innovatieve verbindingstechnieken en proberen we een antwoord te bieden op kennisvragen en innovatienoden vanuit de markt. Het is onze taak de resultaten van onderzoek om te zetten in economische kansen in domeinen die voor de industrie op langere termijn van belang kunnen worden.

BIL onderzoeksprojecten

Onderzoeksdomeinen

Innovatie-ondersteuning

Het belang van innovatie op vlak van las- en aanverwante technieken is onomstreden. Innovatie is immers een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering en een stevige concurrentiepositie. Kennis over de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen geeft daaraan een stevig fundament. Ook blijft het BIL up to date met internationale ontwikkelingen door mee te werken aan Europese onderzoeksprojecten.

Kan ons onderzoek ook úw innovatietraject ondersteunen?

 

Onderzoek bij het BIL vertaalt zich in 2 categorieën:

  • Onderzoek op maat:
    voor vertrouwelijk onderzoek dat aan de specifieke behoeften van een bepaald bedrijf moet voldoen. Gericht contractonderzoek dankzij competente medewerkers, een goed uitgerust laboratorium en een uitgebreid machinepark.
  • Collectief onderzoek:
    alle deelnemende partijen - universiteiten, onderzoekscentra, grote en kleine bedrijven - krijgen met een minimum aan kosten een maximum aan onderzoeksresultaten. Netwerkvorming en samenwerking in een niet-concurrerende sfeer zijn hierbij belangrijke voordelen.