Schadefenomenen bij verbindingen

Verbindingen zijn een zwakke schakel in de constructie. Schadefenomenen zoals vermoeiingsscheuren, waterstofscheuren, spanningscorrosie en galvanische corrosie doen zich immers voor nabij lassen.

Daarnaast hebben lassen soms minder weerstand tegen corrosie dan het omliggende basismateriaal. Zeker bij roestvast staal kan zich dit voordoen. Via toepassingsgerichte onderzoeken wil het BIL bedrijven bijstaan om oplossingen te vinden voor deze problemen.

Onderzoeksprojecten

Onderstaande projecten kaderen in de jarenlange onderzoeksstrategie van het Onderzoekscentrum van het BIL in het domein van corrosie en konden rekenen op een brede industriële interesse.

CORONA

In dit collectief onderzoeksproject worden verschillende nabehandelingstechnieken op verschillende manieren getest op gelaste RVS stukken.

Meer info

MULTICORR

Toegepast collectief onderzoek over galvanische corrosie, specifiek bij multimateriaalverbindingen. 

Meer info

Corrosie van 3D-geprinte onderdelen

Onderzoek naar corrosie van additief vervaardigde (3D-geprinte) metalen onderdelen

Meer info

FATCOR

Naar een langere levensduur van monopijlconstructies voor offshore-windturbines door een beter begrip van de mechanismen van vermoeiingscorrosie

Meer info