DUPLEXTANK: Duplex roestvast staal in opslag tanks

Laatst gewijzigd: 
03-01-2018

Het BIL heeft geparticipeerd in een Europees onderzoeksproject over duplex roestvast staal. In het project wordt de corrosiebestendigheid van hoge sterkte duplex roestvaste stalen in een omgeving met chloride afzettingen bestudeerd.

Doel van het project

Het doel van het project is om het juiste en veilige gebruik van duplex roestvast staal voor constructie van opslagtanks te promoten. Limiet niveaus op gebied van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en samenstellingen van afzettingen voor spanningscorrosiescheurvorming of lage temperatuur (SCC) en andere vormen van lokale corrosie worden bepaald voor verschillende duplex kwaliteiten en optimale lasparameters zullen worden geselecteerd. Karakterisatie van de werkelijke in-service omgevingen, laboratorium tests en veldtests zullen worden gecombineerd om modellen te maken voor levensduurvoorspellingen en richtlijnen op te stellen voor opslagtanks ontwerpers, gebruikers en leveranciers van basismateriaal.

Projectomschrijving

Praktische uitvoering van het project

Het eerste deel van het project bestond vooral uit gedetailleerde werkplannen maken, selectie van materiaal, productie en karakterisatie van de testmonsters. SCC wordt bestudeerd op ’pre-stressed’ testmonsters met een circulaire las. Deze monsters worden beproefd in het veld en in het lab. De eerste tests hebben aangetoond dat het gebruik van deze ’circulaire las’ monsters tot hoge spanningsniveaus heeft geleid, en dat dit op austenitisch roestvast staal bij aanwezigheid van chloride ook tot spanningscorrosie leidt. In onderstaande tabel zijn de verschillende kwaliteiten opgenomen die in het project duplextank worden onderzocht.

 

BIL heeft de optimalisatie van de circulaire lassen uitgevoerd, en al een serie testmonsters voorbereid die nu in het veld getest worden. De eisen gesteld aan de  productie van de circulaire lassen waren voornamelijk:

  • Lasparameters te gebruiken dat zorgen voor hoge eigenspanningen in de plaat.
  • Lasparameters te gebruiken die een zeer stabiel proces geven, om zeker te zijn dat er geen significante verschillen optreden binnen een las.
  • De verschillende testplaatjes sterk vastklemmen, zodat er hoge eigenspanningen in de plaat worden opgebouwd.
  • Gerobotiseerd, automatisch lassen, zodat elke circulaire las onder exact dezelfde condities wordt gelast.

Schematische tekening van een circulair gelaste testplaat, met rechts de spanningsdistributie

Testmonsters op de site in Jebel Ali, Dubai; een deel van de  roestvast staal en gecoate koolstof samples (boven), standard metaalcoupons voor corrosiviteitsmetingen (rechts), en algemene overview (links)