Onderzoeksprojecten


 • SOUDIMMA: Elektromagnetisch puls lassen

  Het onderzoekscentrum van het BIL heeft deze zeer innovatie lastechniek onderzocht en de potentiële voordelen ervan aangetoond voor de industrie. Dit procedé laat immers toe een hele range van materialen te verbinden op een snellere, foutloze en dus een meer kostengunstige manier.

  Startdatum: 01-07-2009
  Einddatum: 30-06-2011
 • SOUNDWELD: Kwaliteitscontrole van lassen door akoestische emissie

  Akoestische emissie is een NDO techniek, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de geluiden dat door een materiaal of proces worden geproduceerd. Om de mogelijkheden van deze techniek in kaart te brengen heeft het BIL een onderzoeksproject opgestart. Het doel is het evalueren van deze techniek voor verschillende lasprocessen. Daarnaast zullen er industriële cases ontwikkeld worden om het potentieel van de techniek aan te tonen.

  Startdatum: 01-03-2018
  Einddatum: 01-03-2020
 • Steel S4EV: Steel solutions for Safe and Smart Structures of Electric Vehicles

  STAAL S4 EV is gericht op het gebruik van hoogsterkte staalsoorten voor nieuwe elektrische voertuigen; lichte voertuigen met drie of vier wielen die voldoen aan de regelgeving inzake crashbestendigheid en aan de meer restrictieve Euro NCAP eisen. Ontwerp van lasverbindingen en onderzoek naar lasmethodologieën zullen uitgevoerd worden om de laseigenschappen te handhaven en om de robuustheid en de lange termijn duurzaamheid te verzekeren. Een kosten-efficiënte productie met lage investering zal bestudeerd worden, door een modulair en flexibel structureel ontwerp: een complex 3D frame van gelaste buizen, gebogen met een hoge nauwkeurigheid met behulp van geprogrammeerd lasersnijden zal de productie van verschillende voertuigonderdelen mogelijk maken met dezelfde tooling.

  Startdatum: 01-09-2018
  Einddatum: 01-09-2021
 • Studie, ontwerp en ontwikkeling van LNG-opslagtanks in 9% Ni-staal

  Studie, ontwerp en ontwikkeling van LNG-opslagtanks met grote capaciteit in cryogeen staal met grote dikte is een project met steun van het Waals gewest.

  Startdatum: 01-06-2006
  Einddatum: 01-06-2008
 • TAPEWELD: Nieuwe evoluties in het weerstandlassen

  Het BIL in samenwerking met het De Nayer Instituut (KULeuven) hebben een project uitgevoerd rond de nieuwste ontwikkelingen van het weerstandlassen. Deze innovatieve weerstandlastechnieken bieden een oplossing aan de huidige problemen en kunnen perspectieven openen naar nieuwe toepassingen die voorheen niet mogelijk waren.

  Startdatum: 25-07-2017
  Einddatum: 25-07-2017
 • Verbinden van multi-materialen

  Producten van de toekomst zullen het juiste materiaal op de juiste plaats hebben, en de verbinding is hierbij een zeer kritisch onderdeel. Voor constructeurs uit de transportsector, machinebouw, consumenten- en bouwproducten kunnen unieke producten – in performantie, gewicht of functionaliteit – enkel maar gerealiseerd worden door een optimaal ontwerp te koppelen aan een doorgedreven productietechniek.

  Startdatum: 01-11-2016
  Einddatum: 31-10-2018
 • WAALU : 3D WAAM printen van aluminiumlegeringen met hoge sterkte

  Optimalisering van het Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM) fabricageproces en verbetering van de statische- en vermoeiingseigenschappen 

  Startdatum: 01-10-2021
  Einddatum: 30-09-2025
 • Weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen

  Voornamelijk onder drijfveer van de automobielindustrie worden steeds sterkere stalen ontwikkeld en steeds meer nieuwe plaatmaterialen bestaande uit verzinkt staal meteen al voorzien van een organische deklaag. De gegevens over de lasbaarheid hiervan zijn echter niet altijd courant beschikbaar of verkrijgbaar. Bovendien verliezen de constructeurs door de snelle ontwikkelingen het overzicht van de materialen.

  Startdatum: 01-01-2004
  Einddatum: 01-01-2006
 • Startdatum: 01-01-2006
  Einddatum: 01-01-2008
 • Wrijvingspuntlassen van aluminiumlegeringen : Lasbaarheid en mechanische eigenschappen

  Onderzoek naar nieuwe lastechniek voor het lassen van aluminium

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek voert een onderzoeksproject uit omtrent een nieuwe puntlastechniek, nl. het wrijvingspuntlassen. Hierbij wordt de verbinding tot stand gebracht via wrijving. Deze lastechniek is uitermate geschikt voor het lassen van aluminium, en biedt een oplossing voor de moeilijkheden waarmee het weerstandpuntlassen van deze materialen kampt, zoals de elektrodeslijtage en standtijd.

  Startdatum: 01-12-2017
  Einddatum: 31-01-2020