Onderzoeksprojecten


 • LightBEE : Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units

  Het doel van het onderzoeksproject "LightBEE" is de ontwikkeling van een reeks nieuwe batterijcomponenten voor de transportindustrie met een hoge toegevoegde waarde, gebruikmakend van innovatieve verbindingstechnologieën. Daarom zal systematische en betrouwbare kennis worden gegenereerd over de toepasbaarheid van veelbelovende nieuwe verbindingsprocessen voor de fabricage van batterijmodules, dragers en subcomponenten. De geoptimaliseerde batterijcomponenten moeten lichter zijn, betere veiligheidseigenschappen hebben en goedkoper en milieuvriendelijker worden geproduceerd.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 30-11-2022
 • MAGPULS : Innovatieve elektromagnetische hoge-snelheids-las- en vervormingstechnieken

  Hoge-snelheidsvervormings- en lastechnieken (ook bekend onder de benamingen magnetisch puls vervormen, opkrimpen en lassen) zijn nieuwe, zeer innovatieve doch vrijwel ongekende technieken. Al deze procédés zijn gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe, namelijk het gebruik van elektromagnetische krachten om werkstukken te vervormen, op te krimpen of te lassen. Door deel te nemen aan het project MAGPULS hebben de bedrijven de elektromagnetische las- en vervormingstechnieken leren kennen in al hun facetten en een technisch en economisch verantwoorde beslissing kunnen nemen over de implementatie ervan in hun productie.

  Startdatum: 01-01-2008
  Einddatum: 31-12-2009
 • MECHJOIN: Mechanisch verbinden van lichtgewicht materialen

  De focus in dit onderzoek ligt op de toepassing van twee van de meest belangrijke mechanische en dus “koude” verbindingstechnieken (clinchen en zelf-ponsend rivetteren) voor deze hoogsterkte lichtgewicht materialen.

  Startdatum: 01-01-2015
  Einddatum: 31-12-2016
 • METALMORPHOSIS: Elektromagnetisch puls technologie voor hybride metaal-composiet componenten in de automobiel industrie

  De nood aan nieuwe hybride metaal-composiet componenten voor de automobiel industrie brengt grote uitdagingen met zich mee betreffende verbindingen tussen verschillende materiaaltypes. Dit is de drijfveer achter het MetalMorphosis onderzoeksproject, dat 2,5 jaar gelopen heeft aan het Belgisch Instituut voor Lastechniek, in samenwerking met acht Europese partners.

  Startdatum: 01-09-2013
  Einddatum: 28-02-2016
 • MICROSOUD: Microlas-platform in Wallonië

  Het project MICROSOUD heeft als doel de investering in hoogtechnologische apparatuur en in complementaire infrastructuur ter ondersteuning van de realisatie van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten te ondersteunen.

  Startdatum: 01-07-2008
  Einddatum: 01-07-2013
 • MULTICORR: Galvanische Corrosie bij Multimateriaalverbindingen

  Reeds geconfronteerd met galvanische corrosie?

  Als twee verschillende materialen met elkaar in contact zijn, zal het minst edele materiaal versneld aangetast worden in een agressieve omgeving. Dit fenomeen heet galvanische corrosie. In onderstaande figuur ziet men bijvoorbeeld een versnelde aantasting van het aluminium dat verbonden is met het koper.

  Startdatum: 01-05-2019
  Einddatum: 30-04-2022
 • OPTIBRI: OPTimal use of High Strength Steel grades within BRIdges

  In het kader van het Europees RFCS onderzoeksproject “OPTIBRI” (Optimal use of high strength steel grades within bridges) wordt onderzoek uitgevoerd naar de inzet van hoogsterkte staal voor snelwegbruggen, ontworpen via de ontwerpcode ‘Eurocode III’. De beperkingen van hoog sterkte staal situeren zich in voornamelijk in de knikgevoeligheid van dunne platen en de vermoeiingsweerstand van kritische lasdetails. Er werd gekozen voor bruggen met een overspanning van 80 meter. De vermoeiingslevensduur van deze bruggen wordt sterk beperkt door gelaste verstijvers.

  Startdatum: 01-07-2014
  Einddatum: 01-07-2017
 • Prenormatief onderzoek: WAAMMEC : Wire Arc Additive Manufacturing: Lasbaarheid en mechanische eigenschappen van structurele componenten

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek en UGent hebben een prenormatief project uitgevoerd over Wire Arc Additive Manufacturing. In dit project werd data gegenereerd over kwaliteitseisen, parameterinstellingen, mechanische eigenschappen (statisch alsook vermoeiing), geometrische kenmerken aanbevelingen voor beproevingen voor WAAM geprinte stukken. Dit zal dienen als input voor de EN of ISO normeringen.

  Startdatum: 01-12-2020
  Einddatum: 30-11-2022
 • PULSCRIMP: Investigations on magnetic pulse crimping of tubular overlap joints with and without filler material

  Elektromagnetisch puls lassen en krimpen zijn innovatieve automatische verbindingstechnieken die gebaseerd zijn op het gebruik van elektromagnetische krachten.

  Startdatum: 01-07-2010
  Einddatum: 30-06-2012
 • Real-time kwaliteitsmonitoring voor booglasprocessen

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek heeft de intentie een onderzoeksproject op te starten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

  Startdatum: 01-10-2024
  Einddatum: 01-10-2026