MICROSOUD: Microlas-platform in Wallonië

Laatst gewijzigd: 
05-01-2018

Het project MICROSOUD heeft als doel de investering in hoogtechnologische apparatuur en in complementaire infrastructuur ter ondersteuning van de realisatie van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten te ondersteunen.

Microlassen en Microcontrole

Het BIL werkt in samenwerking met CEWAC (Centre d’études wallon de l’assemblage et du contrôle des matériaux) en MULTITEL, 2 andere erkende onderzoekscentra aan een groots project rond microlassen en geassocieerde kwaliteitscontroles.

Het is aangevraagd in het kader van de eerste oproep voor het FEDER project 2007-2013 en is gestart sinds juli 2008. Vooreerst wordt een platform opgericht in CEWACdat verschillende micro-lasprocédés en aangepaste, geavanceerde kwaliteitscontroles groepeert, zoals het micro-friction stir lassen (wrijvingsroerlassen), micro-plasma, micro-TIGmicro-weerstandlassenmicro-laserlassen,micro-elektronenbundellassen, digitale micro-radiografie en micro-controle via aangepast penetrant onderzoek.

Doel van het project

Dit platform staat volledig open voor geïnteresseerde bedrijven die door deelname op korte termijn zicht zullen hebben op de verschillende mogelijkheden van het micro-lassen en kwaliteitscontroles.

  • De ondernemingen zullen in staat zijn om een inschatting te maken van wat inzetbaar is voor hun specifieke toepassingen, rekening houdend met de kwaliteit en karakteristieken van de verbinding, de nodige investeringen, de productiviteitsverhoging t.o.v. de huidige toestand, enz...
  • De participanten zullen ook de mogelijkheid hebben erop toe te zien dat de uitvoering van het project optimaal is afgestemd op de noden van hun bedrijf.

Projectomschrijving

De verschillende projecten die hierin vervat zitten worden hieronder  in detail voorgesteld.

Project « MICROSOUD »

Investering in hoogtechnologische apparatuur en in complementaire infrastructuur ter ondersteuning van de realisatie van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Samenwerking CEWAC (Centre d’études wallon de l’assemblage et du contrôle des matériaux) en BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek).

Dit project behandelt de oprichting van een technologisch platform over ‘microlassen en aangepaste, geavanceerde controles’, ontwikkeld onder strenge accreditaties (volgens de gangbare normen in de vliegtuigbouw, de ruimtevaart, de medische wereld…). Dit moet de bedrijven, en in het bijzonder KMOs, deskundigheid in de moderne technologie van micro-lassen en geassocieerde kwaliteitscontroles aanbieden. Het zal hen toelaten deze technologieën en controles te gebruiken bij de creatie en realisatie van innovatieve producten/diensten (op maat gemaakte pre-series) en/of hun bestaande, minder performante en weinig competitieve producten aan te passen.

Het doel is om deze technologieën in de bedrijven gemakkelijker te introduceren door:

  • sensibilisering,
  • vergaren van praktische technologische expertise,
  • vorming op maat van de bedrijven,
  • capaciteit om kleine series te realiseren in CEWAC.

dit alles volgens de geldende strenge normen, zodat de bedrijven gemakkelijk de nieuwe markt (versterking en/of creatie van een onderneming) kunnen leren kennen op basis van voldoende inzicht op vlak van zowel technologie, normen, rentabiliteit, omgeving als opleiding van personeel.

Het project spitst zich vooral toe op geavanceerde technologieën zoals het micro-friction stir lassen (wrijvingsroerlassen)*, micro-plasma, micro-TIG, micro-weerstandlassen, micro-laserlassen*, micro-elektronenbundellassen*. De technologieën met * zullen in het kader van dit project aangekocht worden, de andere zijn momenteel reeds beschikbaar in CEWAC.
Ook de geassocieerde kwaliteitscontroles, zoals digitale micro-radiografie en micro-controle via aangepast penetrant onderzoek komen ruim aan bod. Dit zijn zeer performante technieken die echter tegelijk moeilijk toegankelijk zijn en risico inhouden voor een eigen investering, zowel wat betreft de aankoop van de apparatuur en de opleiding van het personeel als de beheersing van de geldende strenge normen en corresponderende accreditaties in de domeinen van de micromechanica, vliegtuigbouw, ruimtevaart, de medische wereld, de elektromechanica, transport, defensie, veiligheid …

Dit project past volledig in het kader van de verdere ontwikkeling van de onderzoeks-centra CEWAC en BIL, die sinds 2005 actief samenwerken in het kader van het het wetenschappelijk samenwerkingsverband dat toen tussen het BIL en CEWAC werd opgericht.

Al-Cu verbinding door elektronenbundellassen (FOCUS)

Membraam: CrNi-Folie (50 μm)tussen twee RVS-ringen gelast met elektronenbundel (FOCUS)

2 Nitinol draden gelast - draaddiameter 0,38 mm

Laser microlassen van Cu en RVS (0,25mm)
(Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT)

NiMH Batterij Caps weerstandlassen (Unitek Miyachi Corporation)

 

Project « Laser NDT »

Collectief onderzoeksproject tussen de erkende onderzoekscentra CEWAC en MULTITEL

Het project « Laser NDT » wil de technologie van het micro-laserlassen in de ondernemingen introduceren en onwikkelen en tegelijk bestaande componenten miniaturiseren. Dit project richt zich vooral op de ontwikkeling van specifieke controlemethodes voor het microlaserlassen (en kan dus gezien worden als een verdieping van een deel van project 1).

De industriële ontwikkeling van de lasertechnologie vraagt namelijk een kwalitatieve non-destructieve controle die bruikbaar is in de productielijn zodat controle achteraf kan vermeden worden. Dit kan de kosten verlagen en vermijdt ook de productie van een hoeveelheid afgekeurde producten. Rekening houdend met de kleine verbindingen en de kleine diktes, zijn de klassieke non-destructieve controles niet geschikt, met uitzondering van radiografie. Radiografie is nog weinig rendabel voor een continu industrieel proces, rekening houdend met zijn toepasbaarheid (na het lassen), zijn interpretatie en zijn kost.

Het doel van dit project is een innovatieve methode voor kwaliteitscontrole te bestuderen en te valideren, die bruikbaar is in een continu proces van microlassen. Het systeem zal bestaan uit het opnemen, het filteren en het analyseren van de signalen om ze te vergelijken met referentie-signalen en daarbij het resultaat van die vergelijking door te sturen naar de operator, bijvoorbeeld onder de vorm van een alarm in het geval van de aanwezigheid van een onaanvaardbare fout. De opgenomen signalen kunnen van verschillende aard zijn: akoestisch, optisch, infrarood, ultrasoon - afhankelijk van de toepassing en de industriële omgeving (thermische storingen, visuele of akoestische storingen...).

Het doel is dus om voor het microlassen een geautomatiseerd systeem van in-lijn kwaliteitscontrole op te stellen. 

Project « INTROTECH PME »

Optimalisatie van de aangeboden, technologische diensten door de erkende onderzoekscentra.

Dit project bestaat in het aanbieden van technologische diensten (informatie, verspreiding, technologische transfer) die een antwoord geven op de noden inzake oprichting, ontwikkeling en/of versterking van ondernemingen, en meer in het bijzonder de waalse KMO’s en de KO’s. Dit moet het mogelijk maken om innovatieve technologieën van assemblage en kwaliteitscontrole, hoofdzakelijk van metalen, in de productie te introduceren en op die manier de competitiviteit, de productiviteit en/of de kwaliteit van de productie te verbeteren.

De micro-assemblage technologieën en de geassocieerde kwaliteitscontroles zullen gevaloriseerd worden. Het gaat over laser, elektronenbundellassen, friction stir welding, micro-TIG, micro-plasma, radiografie…
Het platform MICROSOUD zal tegelijk ook de vorming van een netwerk van competitieve KMO’s in het domein van micro-assemblage en micro-controles bevorderen. Het zal hen toelaten om toegang te hebben tot gelijkaardige technologieën en het zal de verspreiding en de technologie transfer verbeteren en versnellen, zowel in de richting van de KMO’s als in de richting van de technologische competentiecentra en de opleidingscentra.

Resultaten