Verbinden van multi-materialen

Laatst gewijzigd: 
03-10-2019

Producten van de toekomst zullen het juiste materiaal op de juiste plaats hebben, en de verbinding is hierbij een zeer kritisch onderdeel. Voor constructeurs uit de transportsector, machinebouw, consumenten- en bouwproducten kunnen unieke producten – in performantie, gewicht of functionaliteit – enkel maar gerealiseerd worden door een optimaal ontwerp te koppelen aan een doorgedreven productietechniek.

Om dat doel te bereiken is er een grote vraag vanuit de maakindustrie (transportsector, machinebouw, consumentenproducten en bouwproducten) naar praktische kennis van rivetteren, clinchen, lijmen of lastechnieken om verschillende materialen structureel met elkaar te verbinden. De reële doelgroep is geschat op ongeveer 1.000 bedrijven (>97% KMO’s), waarbij de doelstelling is om binnen de termijn van het VIS-traject 500 bedrijven te bereiken.

Doel van het project

Producten van de toekomst zullen het juiste materiaal op de juiste plaats hebben, en de verbinding is hierbij een zeer kritisch onderdeel. Voor constructeurs uit de transportsector, machinebouw, consumenten- en bouwproducten kunnen unieke producten – in performantie, gewicht of functionaliteit – enkel maar gerealiseerd worden door een optimaal ontwerp te koppelen aan een doorgedreven productietechniek. Hoewel de doelgroep goed vertrouwd is met klassieke verbindingstechnologieën om gelijkaardige materialen aan elkaar te zetten, ontbreekt het hen aan vertrouwen en kennis van technieken om niet gelijksoortige materialen te verbinden (bv. composiet-aluminium of staal-kunststof). Het implementeren van nieuwe verbindingstechnieken stelt immers eisen zowel op product- als productieniveau. Veel van deze commercieel beschikbare technieken zijn uitgewerkt binnen de automobielsector, maar worden daarbuiten nauwelijks gebruikt. 

De bedrijven uit de maakindustrie worden in contact gebracht met beschikbare verbindingstechnieken om verschillende materialen structureel met elkaar te verbinden, via enerzijds een collectieve kennisdeling en sensibilisering. en anderzijds via een meer individuele benadering met bedrijfsbezoeken, lokale netwerkevents en thematische workshops 
Door het inzetten van nieuwe verbindingstechnieken kunnen bedrijven een kwalitatief beter product afleveren waardoor men zich kan differentiëren van de concurrentie en een groter marktaandeel claimen. Het koppelen van een optimaal product aan een doorgedreven productietechniek verhoogt bovendien drastisch de kans op verankering in België en daarmee het behoud van de tewerkstelling (meer dan 55.000 werknemers in de ruime doelgroep).

Projectomschrijving

Partners