Real-time kwaliteitsmonitoring voor booglasprocessen

Laatst gewijzigd: 
23-02-2024

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek heeft de intentie een onderzoeksproject op te starten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

Context

In gemechaniseerde toepassingen wordt lassen uitgevoerd met behulp van vooraf ingestelde lasparameters om een herhaalbare laskwaliteit te verkrijgen. Fabricagetoleranties van voorafgaande bewerkingen zoals het snijden van profielen of lasnaadvoorbereidingen, variaties van de chemische samenstelling van het materiaal en de nauwkeurigheid van de assemblage, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van de gelaste stukken.

Meetsystemen

In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht om de vorm van het lasbad te meten. Het lasbad geeft belangrijke informatie over de kwaliteit van de las. Verschillende soorten optische sensoren zijn toegepast om real-time bewaking van de lasparameters uit te voeren, zoals de booglengte of de grootte van het lasbad.

Er is bijvoorbeeld een sterke correlatie tussen de breedte van het lasbad en de penetratie bij het TIG-lassen. De breedte, het volume en de positie van het lasbad ten opzichte van de verbinding zijn ook belangrijk om het oppervlakteprofiel van de las te bepalen en de waarschijnlijkheid in te schatten van de aanwezigheid van onvolkomenheden, zoals bindingsfouten.  

Beelden met hoge kwaliteit van het lasbad zijn essentieel om afwijkingen van de laskwaliteit te detecteren en de noodzakelijke aanpassingen van de lasparameters door te voeren, om de laskwaliteit te handhaven.

 • Meer informatie over de beschikbare meetsystemen vindt u hier.

Voordelen

 • real-time visualisatie van het proces, monitoring en kwaliteitsborging,
 • inline, real-time parameter aanpassing,
 • snelle foutdetectie vermindert het aantal destructieve testen en schroot,
 • data, afbeeldingen of video's kunnen worden opgeslagen voor kwaliteitsdocumentatie.

Doel van het project

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek zal een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

Machine Learning modellen zullen ontwikkeld worden om de metingen te correleren met de laskwaliteit.

 

De belangrijkste onderzoeksuitdagingen zijn:

 • diepgaand onderzoek en ontwikkeling van zeer snelle geïntegreerde meetsystemen voor real-time kwaliteitscontrole van booglassen, gebruikmakend van lokale (lasbad) en globale (volledige las/product) controlemetingen,
 • ontwikkeling van voorspellende modellen om metingen te correleren met fysieke defecten,
 • beoordelen van de detectiemogelijkheden van meetmethoden: welke lasdefecten kunnen worden gedetecteerd (bijv. gebrek aan samensmelting, onvolledige inbranding, enz,) 
 • de optimale combinatie van meetmethoden bepalen voor nauwkeurige defectdetectie bij booglassen,
 • kwaliteitscontrolestrategieën ontwikkelen om de productkwaliteit in realtime te voorspellen en zo de kwaliteit van gelaste producten te verbeteren,
 • de toepasbaarheid van real-time kwaliteitscontrole valideren met behulp van piloottesten in productiebedrijven, waardoor de kosten voor kwaliteitscontrole aanzienlijk zullen dalen.

Praktische info over het onderzoek

 • Klik hier voor alle praktische info

Interesse in deelname?

Hoe kan dit project voor jullie een meerwaarde betekenen?
 • U ontdekt van dichtbij de mogelijkheden van kwaliteitsmonitoring van het booglassen.
 • In dit project behandelen we prioritair cases uit de begeleidingsgroep.
 • U komt in een interdisciplinair team terecht, waar de diverse actoren uit het bedrijfsleven aanwezig zijn.
 • U participeert actief in een innovatief project en blijft op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
Concreet zijn we op zoek naar bedrijven die willen participeren in de begeleidingsgroep.
 • Bedrijven/machinebouwers/constructeurs die gebruik maken gerobotiseerd/gemechaniseerd booglassen.
 • Ontwerps- en ingenieursbureaus
 • Bedrijven aktief met Artificiële Intelligentie 
 • Leveranciers van machines, software en toebehoren (gas, draad, ...).
Wat houdt dergelijk engagement in?
 • U stuurt mee het onderzoek en bepaalt de richting van de te onderzoeken zaken.
 • U ontvangt alle projectresultaten.
 • Als lid van de begeleidingsgroep neemt u deel aan diverse overlegmomenten (2x/jaar). Het project loopt gedurende 2 jaar
Input gevraagd

Omdat uw visie voor ons belangrijk en waardevol is voor het verder concretiseren van dit onderzoeksproject, bieden wij u de mogelijk om aan dit onderzoek deel te nemen.

Indien u interesse heeft in dit onderwerp, kan u contact opnemen via het onderstaande formulier.

Neem deel