Micro friction stir lassen

Friction stir lassen is vooral geschikt voor het verbinden van materialen met een laag smeltpunt (aluminium, messing, koper,... ). Men spreekt van micro-FSW wanneer de dikte minder wordt dan 2 mm.

De verbinding komt tot stand dankzij een roterend gereedschap, bestaande uit een pin met speciale profilering en een schouder, waarbij het materiaal door wrijving verwarmd tot temperaturen waarbij dit materiaal in een soort van deegachtige toestand terecht komt. FSW is een lasprocédé waarbij de smelttemperatuur niet wordt bereikt. Dit proces is vooral geschikt voor het verbinden van materialen met een laag smeltpunt (aluminium, messing, koper,... ).

Men spreekt van micro-FSW wanneer de dikte minder wordt dan 2 mm. In dit geval zijn een hogere rotatiesnelheid en een nauwkeurige positionering van de werkstukken nodig. De ondergrens voor de dikte is rond de 0,3 mm. Er zijn reeds verbindingen gerealiseerd aluminiumfolies tot 0,3 mm dik.

Verbinding van een aluminium paneel met de FSW pin

Stompe verbinding van folie van messing en koper, beiden 0,5 mm dikte