Onderzoeksprojecten


  • SOUNDWELD: Kwaliteitscontrole van lassen door akoestische emissie

    Akoestische emissie is een NDO techniek, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de geluiden dat door een materiaal of proces worden geproduceerd. Om de mogelijkheden van deze techniek in kaart te brengen heeft het BIL een onderzoeksproject opgestart. Het doel is het evalueren van deze techniek voor verschillende lasprocessen. Daarnaast zullen er industriële cases ontwikkeld worden om het potentieel van de techniek aan te tonen.

    Startdatum: 01-03-2018
    Einddatum: 01-03-2020