Traject- en certificatiebegeleiding

Steeds meer lastenboeken verwijzen naar Europese normen, met strengere eisen ten opzichte van lassers en lascoördinatiepersoneel, lasprocedures en het uit te voeren laswerk. De functie van lascoördinator is een sleutelfunctie geworden voor bedrijven waar laskwaliteit en gekwalificeerde lasmethoden belangrijk zijn. Bovendien wordt in de Europese wetgevingen/richtlijnen ook vaak verwezen naar lasnormen. Kortom, laskwaliteitssystemen hebben de laatste jaren aan belang gewonnen.

Zelf of vertrouwen op een expert?

Heel wat bedrijven worstelen om een kwaliteitssysteem te implementeren en/of kwaliteitshandboek op te stellen. Onze ervaren lasingenieurs hebben reeds veel bedrijven begeleid en kunnen bovendien terugvallen op 'standaard' laskwaliteitshandboeken, die reeds verschillende malen geauditeerd geweest zijn, waardoor op een efficiënte en snelle manier kan gewerkt worden. U kunt rekenen op begeleiding vanaf het begin van het implementatietraject tot en met de audit/certificatie.

Stappenplan

De lasingenieur zal volgende taken op zich nemen:

 • analyse en aanvullen (waar nodig) van het bestaande systeem (GAP analyse)
 • opstellen van de nodige procedures en werkinstructies (laskwaliteitshandboek) om conform de norm/richtlijn te werken.
 • implementeren van de procedures op de werkvloer en de werkbaarheid ervan evalueren
 • begeleiden van de interne lascoördinator: lasverantwoordelijken of lascoördinatoren kunnen op bedrijfsspecifiek advies en begeleiding beroep doen of zich verder ontwikkelen aan de zijde van de BIL gediplomeerde lasingenieurs (IWE). 
 • bijwonen van de audit/certificatie (indien gewenst)

Begeleiding, ook na certificatie

Na het behalen van uw certificatie blijft het BIL stand-by voor verdere support. Onze lasingenieurs blijven u indien gewenst begeleiden in het garanderen van normconformiteit en het stroomlijnen van uw kwaliteitsmanagementsysteem aan nieuwe voorschriften.

 

Ervaring en Expertise van de lasingenieurs bij het BIL

Onze expertise wordt gewaarborgd door een gedegen kennis van diverse (toepassings)normen en een specifieke methodologie bij de implementatie van normen en/of richtlijnen.
Volgende certificaties werden reeds met succes opgestart en afgerond:

 • norm EN 15085 (spoorwegtoepassingen – rollend materieel)
 • norm EN 1090 of richtlijn 89/106/EEG (uitvoering van de staal- en aluminiumconstructies)
 • norm EN ISO 3834 (kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen)
 • norm EN 13445/AD2000 of richtlijn 97/23/EEG (niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten)
 • norm ISO 24394 (lassen in ruimtevaarttoepassingen - kwalificatiebeproeving voor lassers)
 • NADCAP (lucht en ruimtevaart – Amerikaans laskwaliteitssysteem)
 • NAVSEA (Navy - Amerikaans laskwaliteitssysteem)