Nieuwe normalisatiestructuur lastechniek

Binnen het kader van de omvorming van het BIN naar het NBN werd de structuur volledig veranderd. Het BIL is door het NBN aangesteld als sectorale operator voor het lassen en werkte een structuur uit die uitgaat van zeven subcommissies. We verduidelijken deze in het schema dat u hieronder vindt. We merken hierbij nog op dat de inbreng uit verschillende industrietakken uiterst belangrijk is voor de toekomstige ontwikkeling van lasnormen. Lidmaatschap van een of meerdere subcommissies brengt trouwens interessante voordelen met zich mee.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel