Elektromagnetisch puls lassen van gelijksoortige en ongelijksoortige materialen - Lasbaarheid en mechanische eigenschappen

Laatst gewijzigd: 
04-06-2020

De doelstelling van het project is het genereren van alle noodzakelijke kennis voor het ontwikkelen van een norm voor dit lasproces, zoals informatie over lasbare materialen, materiaalcombinaties en afmetingen, ontwerp van lasverbindingen, aanbevelingen wat betreft de minimum uit te voeren beproevingen, geschikte lasparameters en lasvensters, kwaliteitseisen en aanvaardingscriteria, en dit voor een breed gamma aan materialen.

Elektromagnetisch puls lassen

Dit is een nieuwe en innovatieve lastechniek die gebaseerd is op het gebruik van elektromagnetische krachten om werkstukken te vervormen en te lassen. Het bijzondere is dat er géén gebruik gemaakt wordt van warmte, maar van druk om een verbinding tot stand te brengen. Hierdoor worden alle conventionele lasproblemen ten gevolge van de warmtecyclus vermeden (bv.: het verlies van materiaaleigenschappen). Materialen die met de conventionele lasprocessen niet verbonden kunnen worden, kunnen wél gelast worden met het elektromagnetisch puls lasproces, zoals bv. ongelijksoortige materiaalcombinaties.

Tot op heden zijn er geen normen voorhanden voor het elektromagnetisch puls lassen. Dit verhindert de verdere implementatie van het proces in de industrie, en dus ook de te realiseren voordelen. Door het toenemende gebruik van het proces is de behoefte ontstaan voor een normatief kader, om ervoor te zorgen dat het lassen wordt uitgevoerd op de meest effectieve manier en dat passende controles worden uitgeoefend over alle aspecten van de uitvoering.

Doel van het project

De doelstelling van het project is het genereren van alle noodzakelijke kennis voor het ontwikkelen van een norm voor dit lasproces, zoals informatie over lasbare materialen, materiaalcombinaties en afmetingen, ontwerp van lasverbindingen, aanbevelingen wat betreft de minimum uit te voeren beproevingen, geschikte lasparameters en lasvensters, kwaliteitseisen en aanvaardingscriteria, en dit voor een breed gamma aan materialen.

De doelstellingen van dit prenormalisatieproject houden rechtstreeks verband met de onderwerpen die zullen behandeld worden in de toekomstige normen omtrent het proces. Onderzoek zal uitgevoerd worden naar de volgende thema’s en aanbevelingen zullen hierover geformuleerd worden met het oog op het gebruik ervan als basis voor de verdere ontwikkeling van de normen:

  • laskennis, terminologie en vocabularium, 
  • ontwerp van lasverbindingen,  
  • kwalificatie van lasoperatoren,  
  • kwalificatie van lasprocedures,  
  • kwaliteitsinspectie en aanvaardingscriteria.   

Projectomschrijving

Om deze doelen te bereiken zal een internationale samenwerking opgezet worden met de International Impulse Forming Group en de IIW commissie III (Resistance Welding, Solid State Welding and Allied Joining Processes).

Het creëren van een normatief kader zal helpen bij de verdere verspreiding van deze innovatieve technologie en zal drempelverlagend werken voor het implementeren van deze vernieuwende lastechniek in de industrie. Dit project zal bedrijven op vele manieren een aanzienlijk concurrentievoordeel verschaffen:

  • snel en kosten-efficiënt verbinden van diverse materialen, met inbegrip van ongelijksoortige materiaalcombinaties of materialen die conventioneel niet lasbaar zijn,
  • het ontwikkelen van complexe werkstukken met hoge toegevoegde waarde of nieuwe producten die voorheen niet mogelijk waren met de conventionele technieken, bv. door gebruik van niet-lasbare lichtgewichtlegeringen, verbindingen van ongelijksoortige materialen, ….
  • eenvoudig te automatiseren lastechniek, die zal leiden tot een hogere productiviteit en dus een lagere productiekost, en een verbeterde kwaliteit van de lasverbindingen en dus tot minder herwerk, reparatie en afval.