CLAP: Clinchen als alternatief voor puntlassen

Laatst gewijzigd: 
20-12-2017

Tijdens dit project worden eigenschappen van clinchverbindingen onderzocht en daarbij wordt telkens de vergelijking gemaakt met het puntlassen. Er werd een website gemaakt (www.clinching.net) die een overzicht geeft van de verschillende fabrikanten en helpt bij de keuze van de tools en de parameters voor het clinchen. 

Clinchen, ook wel bekend als drukvoegen, is een verbindingstechniek voor plaatwerk dat een waardig alternatief kan zijn voor het puntlassen. Clinchen is het lokaal sterk plastisch vervormen van de te verbinden platen zodat er een mechanische connectie ontstaat. Additionele elementen komen hierbij niet aan bod.
Bij de traditionele verbindingstechnieken zoals lassen, bouten en klinken wordt echter wel vaak gebruik gemaakt van bijkomende elementen om de verbinding tot stand te brengen. Bij het clinchen wordt de connectie tot stand gebracht met behulp van eenvoudige gereedschappen: een stempel, een matrijs en eventueel een stripper. Deze techniek heeft een aantal voordelen vergeleken met puntlassen zoals lage aanschaf- en operatiekosten, weinig voorbereidingswerk, veilig en milieuvriendelijk, interessante mechanische eigenschappen, reproduceerbaarheid, … Toepassingen zijn reeds in verschillende sectoren te vinden: automobiel, elektronica, white goods, ventilatie- en airco, … De techniek is volgens ons nog te weinig gekend en wordt in te weinig toepassingen benut. Dit project wil dit verhelpen.

  

Doel van het project

 • Bestaande kennis op het vlak van clinchen verzamelen en beschikbaar stellen voor de gebruikersgroep. Dit gebeurt via de beveiligde website http://www.clinching.net.
 • Creatie van nieuwe data met betrekking tot bestaande clinchtoepassingen, zoals vermoeiing, trillingen, impact, corrosie, etc.
 • Ontwikkeling van een aantal nieuwe toepassingen in samenwerking met deelnemende bedrijven. Dit zijn toepassingen die nog altijd voldoende generiek zijn om meerdere bedrijven te interesseren. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Gelijmde clinchverbindingen voor luchtdichte toepassingen
  • Het corrosiegedrag van clinchverbindingen bij temperaturen van 800°C
  • Het clinchen van aluminium/staal verbindingen
  • Het verbinden van sandwichpanelen
 • Opstellen van een methodiek voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen met geclinchte verbindingen in een aantal logische stappen. Dit via checklists, Excel-tools e.d.. Dit traject zal concreet uitgewerkt worden via praktijkgevallen aangereikt door de deelnemende bedrijven.

Projectomschrijving

Partners

 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (link),
 • Belgisch Instituut voor Lastechniek,
 • IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (link).

Resultaten