Participeren in onderzoek

Omdat uw visie voor ons belangrijk is en waardevol voor de verdere evolutie van de diverse onderzoekstrajecten, bieden wij u de mogelijk aan het BIL onderzoek deel te nemen.

Laat ons de koppen bij mekaar steken om inzichten te delen en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Participeren in onderzoek interesseert ons

Onderzoeksprojecten in voorbereiding

Optimale combinatie van metaal 3D-printen en conventionele bewerkingstechnieken

Real-time kwaliteitscontrole voor lasprocessen

Wrijvingspuntlassen van aluminiumlegeringen

Prenormatief onderzoek: WAAMMEC

Toekomstgericht

De BIL experts denken voortdurend toekomstgericht. Het opvolgen van veelbelovende nieuwe verbindingstechnologieën in combinatie met onze onderzoeksprojecten ondersteunen onze ambitie onze kennis en competenties uit te breiden. Zo kan u blijven rekenen op passend advies, nu en in de toekomst. Ons uitgebreid partnernetwerk garandeert ons daarenboven toegang naar ruimere technologiekennis en de mogelijkheid testen uit te voeren op alle courante en nieuwe verbindingstechnologieën.

Innovatie

Innovatie-ondersteuning, onder meer op vlak van:

  • gedrag van materialen tijdens het lassen en in dienst
  • bepalen van de juiste materiaalkeuze en lasproces
  • productietechnieken zoals snijden, lassen en oppervlaktebehandelingen
  • proces- en kwaliteitsbeheersing
  • veiligheid en betrouwbaarheid
 
Delen
Share