Nieuw in versie 2.0?

Vanaf januari 2017 is de BIL weldingtool voor lassercertificatie, versie 2.0 beschikbaar! Een lassercertificaat opstellen in deze versie is nu nog eenvoudiger en het certificaat kan vanaf nu ook gepersonaliseerd worden met een digitale foto van de lasser!

Digitale foto lasser

Tot op heden was het niet mogelijk om een digitale (pas)foto toe te voegen van de lasser. In versie 2.0 is een extra tablad beschikbaar die het mogelijk maakt om in de verkenner de juiste foto te selecteren die je op het certificaat wenst.

Selecteren van pasfoto lasser

Laspositie

In versie 1.0 waren de lasposities voor hoeklassen en stompelassen opgesplitst in 2 keuze cellen, dit is veranderd naar 1 cel waarbij afhankelijk van het soort product (pijp, buis) en soort las (FW, BW) de juiste laspositie geselecteerd kan worden!

Bijkomend is de gekozen laspositie nu ook visueel zichtbaar d.m.v. een afbeelding!

Selecteren van laspositie in de weldingtool voor lassercertificatie

Product details

Afhankelijk van de soort las en soort product wordt een bepaalde lasproef geselecteerd. Voor elke lasproef diend de gebruiker de juiste dimensie in te geven die zichtbaar worden in de tool. In versie 1.0 kan in de handleiding worden nagegaan welke dimenties waren toegekend aan bv. plaat: materiaal dikte, t1. Sinds versie 2.0 wordt nu ook de geslecteerde lasproef weergegeven waarop de in te voeren dimensies zijn weergegeven!

Visuele afbeelding van de geselecteerde lasproef

Beschermgas

Vanaf nu is de selectie van het beschermgas ook slimmer geworden! Zo kunnen enkel beschermgassen worden geselecteerd die van toepassing zijn op het geselecteerde lasproces! Indien een beschermgas geselecteerd is die niet van toepassing is voor een bepaald lasproces zal versie 2.0 de gebruiker hierop attent maken door de foutieve cellen rood te kleuren!

Selecteren van het beschermgas

Afhankelijk van het lasproces kunnen volgende beschermgassen worden gekozen:

TIG lassen (141)

 • 100% Argon
 • 100% Helium
 • Ar/He-mengsel  (0,5 ≤ He ≤ 95)
 • Argon + H₂
 • Gasmengsel niet gespecifieerd in EN ISO 14175

MIG lassen (131)

 • 100% Argon
 • 100% Helium
 • Ar/He-mengsel  (0,5 ≤ He ≤ 95)
 • Gasmengsel niet gespecifieerd in EN ISO 14175

MAG lassen (135, 136, 138)

 • 100% CO₂
 • Argon + CO₂
 • Argon + zuurstof
 • Argon + CO₂ + zuurstof 
 • Argon + CO₂ + H₂ (0,5 ≤ CO₂ ≤ 5 / 0,5 ≤ H₂ ≤ 5)
 • Gasmengsel niet gespecifieerd in EN ISO 14175