Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheid bestaat blijft dit een actueel punt voor de normen-antenne lastechniek in de besprekingen met CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

Op dit moment (15-02-2017) werd een technisch rapport (FprCEN/TR 17052) opgesteld dat, naast uitleg over de vereisten die nodig zijn om onder de scope van EN 1090-1 te vallen, 2 lijsten bevat:

  • Lijst A met onderdelen die onder de scope vallen van EN 1090-1
  • Lijst B met onderdelen die niet onder de scope van EN 1090-1

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op de website van de normen-antenne lastechniek
Lees het volledige nieuwsitem