Jaarverslag BIL 2021

2021 is misschien nog niet zo onbezorgd geweest als we hadden gehoopt, maar gelukkig heeft het BIL zijn werking toch met iets minder belemmeringen kunnen uitvoeren dan in 2020. Uiteraard hebben we wel heel wat wijzigende regels gehad gedurende heel 2021, en heeft dit behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd van medewerkers, cursisten en klanten van het BIL.

Ook in het voorbije jaar heeft het BIL verder kunnen inzetten op haar speerpunten:

  • Onafhankelijkheid: advies en expertises, waarbij enkel de technische analyse en oplossingen centraal staan, en ook alle mogelijke commerciële alternatieven objectief besproken kunnen worden. In 2021 zijn een aantal grote expertisesuitgevoerd door het BIL, waarbij de multidisciplinaire aanpakduidelijk het verschil heeft kunnen maken.
  • Kwaliteit: de structuur van het BIL kwaliteitsmanagement-systeem, met de certificaties volgens ISO 9001, EN ISO/IEC 17025 en VCA*, heeft haar waarde getoond in deze hele periode. Bovendien heeft BIL ook een uitbreiding bekomen voor de EN ISO/IEC 17025 accreditatie: bovenop de EN ISO 15614-1 lasprocedurekwalificatie is deze nu ook goedgekeurd voor alle mechanische proeven volgens ASME IX.
  • Flexibiliteit: ook afgelopen jaar heeft het BIL weer bewezen dat een klein – multidisciplinair team, heel wat uitdagingen van onze leden en klanten aankan en dat het BIL, samen met haar partners en klanten, ook in moeilijke situaties oplossingsgericht heeft kunnen blijven werken.

In de lopende onderzoeksprojecten komt de focus meer te liggen op de additieve productieprocessen: inmiddels lopen er naast projecten rond het Wire Arc Additive Manufacturing proces, ook projecten die kijken naar het verbinden van additief geproduceerde onderdelen. Een tweede thema dat in meerdere projecten terugkomt is de real-time kwaliteitsmonitoring van lassen, waar BIL tracht om kennis te verwerven over de defectontwikkeling tijdens het lassen, en de meetsystemen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Na de eerste (opgelegde) ervaringen met online lesgeven in 2020, is dit in 2021 verdergezet waar het nodig was en wordt online lesgeven inmiddels voor sommige opleidingen ook vrijwillig aangeboden, uiteraard enkel in zoverre het
onderwerp zich hiertoe leent. Ook heeft het BIL inmiddels goede ervaringen met het organiseren van online infosessies en informatieve webinars.

Eind 2021 tenslotte is het BIL | NIL lassymposium fysiek kunnen doorgaan in Antwerp Expo, vanzelfsprekend met de nodige Covid maatregelen en heel wat specifieke voorbereidingen. Dankzij de boeiende sprekers, het geïnteresseerde publiek en de daarbij horende geanimeerde discussies, mogen we terugblikken op een geslaagde editie !

Bijzondere dank aan personeel, klanten, leden, en het Bestuur van het BIL voor het vertrouwen en de inzet om samen de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

- Steven Goedseels, Voorzitter BIL -