Trekproef

Het BIL beschikt over verschillende trekproefmachines met een bereik tot 2500 kN (250 ton). Hierop kunnen verschillende standaard trekproeven worden beproefd volgens de geldende beproevingsnorm. Ook is het mogelijk trekproeven uit te voeren op niet gestandaardiseerde producten en proefopstellingen. 

Om aan te tonen dat een materiaal voldoet aan de vereiste mechanische eigenschappen kan een trekproef worden uitgevoerd. Het proefstuk zal onderworpen worden aan een langzaam, toenemende trekkracht totdat breuk optreedt. 

Verschillende beproefde trekproefstukken

Na afloop van de beproeving is het mogelijk dat verschillende mechanische eigenschappen van het materiaal kunnen worden bepaald, zoals:

Trekproeven op basismateriaal

 • Rek na breuk, A (%)
 • Insnoering, Z (%)
 • Treksterkste, Rm (MPa)
 • Rekgrens, Re (MPa)
 • Elasticiteitsmodulus, E (GPa) 

Trekproeven op gelaste verbindingen

 • Treksterkte, Rm (MPa)
 • Breuklocatie
  • Basismateriaal
  • Lasmetaal
  • Warmte Beïnvloede Zone (HAZ)
Toepassingen
 • Materiaal karakterisatie en verificatie
 • Lasprocedure kwalificatie


 • Tensile test of the heat affected zone using a strain gauge for measuring the strain
 • Tensile test with an extension meter (clip) mounted on the test specimen

 

 
Delen
Share