Jaarverslag BIL 2017

2017 was het jaar waarin het Belgisch Instituut voor Lastechniek haar 75e verjaardag heeft mogen vieren. Als onafhankelijk instituut, 75 jaar geleden opgericht door een aantal bedrijven en organisaties die nog heel dicht bij haar huidige leden en partner staat, is het BIL ook in haar missie en activiteiten zeer constant gebleven: onafhankelijk advies verlenen op het gebied van verbinden van metalen en corrosie, ten dienste van de Belgische industrie.

  • Tijdens het BIL-NIL Lassymposium in Antwerpen is het 75 jarig jubileum gevierd. Bij die gelegenheid is de CEO van het International Institute of Welding op bezoek geweest om het BIL te feliciteren. De oprichters van het BIL stonden aan de wieg van het IIW en hebben een zeer belangrijke bijdrage gehad in de initiële ontwikkeling van het IIW dat nu vandaag wereldwijd meer dan 55 leden telt. Als de thema’s waar het instituut zich op focust vrij constant zijn gebleven, stellen we vast dat de uitdagingen waarvoor onze leden staan in het verbinden van nieuwe materialen, materiaalcombinaties en de diversiteit van de verschillende service condities er niet minder op geworden zijn. Daarnaast zijn er ook compleet nieuwe toepassingsgebieden voor lassen en verbinden, zoals bijvoorbeeld het ‘Wire and Arc Additive Manufacturing’ proces, waar het BIL gestart is om directe kennis en ervaring op te doen, om ook hier advies en bijstand te kunnen leveren aan haar leden.
  • In 2017 zijn er heel wat nieuwe projectaanvragen ingediend (en goedgekeurd), met onder andere ook onderzoeksprojecten rond het eerder vernoemde WAAM proces, maar ook bijvoorbeeld rond mogelijkheden van online NDT controle voor bepaalde lasprocessen. Alle onderzoeksprojecten bij het BIL worden uitgevoerd ten dienste van haar leden, en waar mogelijk blijven gebruikersgroepen ook na de start van het project altijd nog open voor verdere aansluiting van bedrijven. De co-financiering vanuit de verschillende overheden is nog altijd zeer belangrijk in het verwerven van de nieuwe competenties, en het assisteren naar de bedrijven toe voor de directe implementatie van de technieken.
  • Na heel wat voorbereidende werken in de jaren ervoor, heeft het BIL in 2017 (bij de eerste audit!) haar ISO17025 certificatie behaald, voor CTOD, CLP en zoutneveltesten. Voor die eerste twee testen was dit zelfs een primeur voor België. Dit is zeker een erkenning voor haar personeel, en een bevestiging dat de hoge kwaliteit, die ze probeert op te leggen in deze testen, ook voldoet aan de eisen voor een geaccrediteerd laboratorium.
  • De aandacht voor het technisch onderwijs, via contacten/workshops met de leraren is verder gezet. In 2017 is er geïnvesteerd in een toestel om virtueel lassen aan te kunnen bieden, en dit toestel wordt op zeer regelmatige basis uitgeleend aan scholen, voornamelijk tijdens open dagen, om meer interesse op te wekken voor de mogelijkheden van het lastechnisch beroep. De industriële omzet voor het BIL is stabiel gebleven in 2017, met een lichte daling in de opleidingsinkomsten, en een daling in de omzet voor gesubsidieerde onderzoeken. Dit heeft geleid tot een licht verlies voor 2017, maar voor 2018 en verder zijn de financiële vooruitzichten beter.

Als organisatie van 75 jaar oud, en op basis van de kennis en kunde aanwezig in het instituut, kan het BIL de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, een toekomst met nog veel uitdagingen voor de lastechniek! Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -