Jaarverslag BIL 2016

Zoals zichtbaar zal zijn bij het verder lezen van dit jaarverslag, heeft het BIL in 2016 de trend van de laatste jaren om het ledenbestand uit te breiden verder kunnen zetten. Dit is zeer belangrijk in de ‘verankering’ van kennis en competenties van het BIL, maar uiteraard ook om te zorgen dat deze kennis zo goed mogelijk wordt overgedragen naar de lidbedrijven.

  • De drie voornaamste pijlers qua omzet voor het BIL (industriële facturatie, gesubsidieerde onderzoeken en opleidingen) hebben wel wat verschuiving ondergaan. De directe opdrachten voor de bedrijven zijn in totaal stabiel gebleven, maar met een verdere diversificatie in het aantal klanten, en bedrijfssectoren. Voor de gesubsidieerde onderzoeken zien we een daling in de totale omzet, hier wordt het moeilijker om projecten binnen te halen, ook al heeft het BIL team in 2016 getracht om via een aantal nieuwe kanalen projectaanvragen te doen.
  • Qua opleiding is er een daling in de totale omzet, de grote aantallen cursisten en opleidingen naar aanleiding van de EN1090 zijn nu niet meer merkbaar. Dit resulteert in een daling van de totale omzet, maar door een flinke inspanning aan de kostenzijde sluit het BIL 2016 toch af met een positief jaarresultaat. Er wordt ook meer ingezet op de verdere verspreiding van de kennis en competenties via de leraren in technische scholen: in de  lascoördinatoropleiding (EWCP-1090-B) worden per cursus een aantal lasleraren opgeleid en in de marge van het Lassymposium is er weer een specifieke docentennamiddag doorgegaan. Daarnaast heeft het BIL in 2016 haar deuren twee keer opengezet voor een bezoek van technische scholen. Op deze manier hoopt het BIL de 7e jaars te stimuleren hun lascarrière verder uit te bouwen, en ook andere jongeren te overtuigen met lassen te starten.
  • In 2016 heeft het BIL haar VCA* certificatie behaald, noodzakelijk om verdere diensten te kunnen blijven verlenen voor een aantal grote klanten, maar dit heeft ook het Veiligheids-Gezondheid en Milieubeheerssysteem van het BIL op een hoger niveau gebracht. Continue aandacht voor deze aspecten (binnen en buiten de deuren van het BIL) blijft belangrijk, en de VCA* certificatie helpt daarbij. Na een eerste start in 2015 is er in 2016 ook veel geïnvesteerd in de voorbereidingen voor de ISO17025 certificatie van het BIL, dit heeft ook daadwerkelijk al tot wijzigingen in werkmethodes geleid, en ik ben ervan overtuigd dat dit tot verhoogde kwaliteit zal leiden.

Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -