Jaarverslag BIL 2013

In 2013 heeft het BIL team specifiek een grote inspanning geleverd op het niveau van de opleidingen en de organisatie van verschillende manifestaties, waarbij getracht is zo goed mogelijk in te spelen op de noden en verwachtingen van de Belgische industrie.

  • Het aantal industriële opdrachten, net zoals de totale omzet in industrieel werk, is weer gestegen ten opzichte van 2012, waarbij de belangrijkste bemerking is dat er steeds meer werk is in lasadvies, en dan vooral in het assisteren van bedrijven bij de implemenatie van normen als EN1090, EN15085, ISO3834, NADCAP. De activiteiten rond de EN1090 norm zullen in 2014 nog verder uitgebreid worden, aangezien op 1 juli 2014 de Europese wetgeving “305/2011”, de zogenaamde “Bouwproductenverordening”, officieel van kracht wordt.
  • Op het gebied van de onderzoeksprojecten zijn er in 2013 een aantal grote projecten beëindigd, waaronder twee projecten rond de mogelijke nabehandelingstechnieken van gelast hoge sterkte staal om de  vermoeiingslevensduur te verbeteren. De resultaten van deze projecten zijn al bij verschillende bedrijven in Belgie op prototypes uitgetest, en in 2014 zullen deze resultaten verder verspreid worden. In september is het FP7 project ‘Metalmorphosis’ gestart, met als doelstelling om structurele verbindingen tussen composieten en metalen te ontwikkelen, voor gebruik in de automobielindustrie.
  • De kaderopleidingen van het BIL zijn inmiddels een volwaardige derde tak van activiteiten geworden. De cursus IWE/IWT is grondig hervormd: door gebruik te maken van Distance Learning zijn het aantal fysieke lesdagen verminderd, en wordt de cursus nu met een verkorte looptijd aangeboden. Na de eerste opleiding Responsible Welding Coordinator – Basic (EN1090) in 2012, zijn er in 2013 twee Nederlandstalige (in samenwerking met het VCL), en ook een eerste Franstalige cursus (samen met het VCL en CEWAC) geweest. Daarnaast is de opleiding Visueel Lasinspecteur toegevoegd aan het pakket, in samenwerking met WTT Lasopleidingen (NL).
  • Daarnaast was 2013 het jaar van de organisatie van het BIL/NIL Lassymposium, dit keer in een andere opzet, op basis van thematische sessies, en met meer inbreng van het Scientific Committee van het BIL. De levendige discussies op de beursvloer en in de pauzes hebben het belang weer aangegeven van het samenbrengen van de ‘lasgemeenschap’, voor het BIL team een motivatie en aansporing om op deze weg verder te gaan.

Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -