Call for Papers BIL|NIL Lassymposium 2019

BIL|NIL Lassymposium: 19, 20 en 21 november 2019
Deadline inzendingen: 31 mei 2019

Thematische sessies

Inspectie | Monitoring
  • Levensduurverlenging
  • Niet-destructieve inspectie
  • Fitness for service
Schadegevallen
  • Reparatielassen
  • Corrosie
  • Praktijkgevallen
Automatisatie | Nieuwe processen
  • Robotlassen
  • Lasmallen
  • Additive Manufacturing

Indienen

Uw voorstel voor een themapresentatie ontvangen wij graag vóór 31 mei 2019. Stuur hiertoe een titel en een samenvatting van maximaal 200 woorden per e-mail naar lassymposium@bil-ibs.be. Vermeld hierbij
ook de naam en juiste titulatuur van degene die de presentatie zal houden. Presentaties bij voorkeur in het Nederlands, eventueel in het Engels.