Missie en Doelstellingen BIL

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) ondersteunt als organisatie de internationale ontwikkeling van de lassector. Wij hebben als doel de collectieve belangen van bedrijven, opleidings- en onderzoeksinstellingen, scholen en personen werkzaam op het gebied van lassen en verbinden van materialen te behartigen.

Met focus op klantgerichtheid en kwaliteit van de aangeboden diensten, wil het BIL als onafhankelijke onderzoeksinstelling zijn basis- en gespecialiseerde kennis met betrekking tot alle lasprocédés en aanverwante technieken, gebruikt voor het verbinden van metalen, consolideren en verder uitbouwen door:

  • gespecialiseerde adviezen te verstrekken ten behoeve van de metaalverwerkende industrie i.v.m. het lassen en verbinden van materialen;
  • corrosie-expertise en infrastructuur ten dienste stellen van alle bedrijven die hiermee in aanraking komen, alsook het uitvoeren van specifieke corrosietesten voor screening en preventie;
  • kwaliteitsbeoordelingen van materialen of verbindingen aan te bieden door middel van mechanische testen;
  • schadeanalyses uit te voeren, op basis van visuele waarnemingen tot en met de nodige metallografie, hardheidsmetingen, micro-analyses en waar nodig replica-onderzoek;
  • zijn erkenning door het N.B.N. (Bureau voor Normalisatie) als sectorale operator volwaardig op te nemen door het organiseren en onderhouden van de Normen-antenne Lastechniek en België officieel te vertegenwoordigen in de commissies ISO/TC 44 en CEN/TC 121;
  • opleidingen, symposia, studiedagen en workshops te organiseren op het gebied van lastechnologie in de ruime zin.