Interesse tot deelname aan onderzoek

Omdat uw visie voor ons belangrijk is en waardevol voor de verdere evolutie van de diverse onderzoekstrajecten, bieden wij u de mogelijk aan het BIL onderzoek deel te nemen.

Ziet u in uw toepassingsgebied nieuwe mogelijkheden dankzij onderzoek? Laat ons de koppen bij mekaar steken om inzichten te delen en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen.


Invullen van onderstaand formulier verbindt u tot niets, het drukt enkel uw interesse uit.

Bedrijf
Uw gegevens
Bijkomende informatie
Onderstaande informatie moet ons de mogelijkheid geven gerichter met u te communiceren in de toekomst (lidmaatschap, onderzoeksprojecten, opleidingen of workshops voor uw sector, ...)