Lascoördinatie EWCP-1090-2-B (RWC-B)

Opleiding Responsible Welding Coordinator level B (Basic) -
Basisopleiding lastechniek en lascoördinatie en kwaliteitsborging.

Lascoördinatie EN 1090-2 met EWF diploma

Deze opleidingssessie, volgens de Europese Richtlijn EWF 652, behandelt de minimaal vereiste basiskennis voor een lascoördinator en bekroont dit met een Europees erkend diploma RWC-B.

Voor de houders van het diploma is het een bewijs van concrete kennis op het vlak van lassen van staalconstructies. Als dusdanig vormt dit, in het kader van een
EN 1090 - audit, een afdoend bewijs van vakkennis voor een bedrijf dat werken uitvoert in EXC 2, met staalsoorten van het type S235 en/of S355 en een materiaaldikte van maximum van 25 mm.


Doelgroep

Lascoördinatoren.

Aangezien dit een korte, zeer complete cursus is rond lasprocessen, staal, ontwerp, veiligheid bij het lassen, laskostberekeningen, beproeven van lasnaden, normen e.d., is het ook een ideale basiscursus voor een waaier van andere personen die actief zijn in de laswereld. Hierbij wordt gedacht aan in– en verkopers, toezichters, leerkrachten, medewerkers uit de kwaliteitsafdeling, tekenaars en ontwerpers, ….

De opleiding is tevens zeer geschikt voor collega’s die de lascoördinator IWS, IWT of IWE bijstaan en/of een deel van het takenpakket op zich nemen.

Inhoud

In lijn met de opleiding IWS, IWT en IWE wordt de cursus opgedeeld in 4 blokken lastheorie en een seminarie. 
De guideline EWF 652 stelt een minimum aantal lesuren* voorop:

   THEMA LESUREN
Blok 1 Lasprocessen en lasapparatuur 14
Blok 2 Gebruik en gedrag van staal in gelaste staalconstructies 11
Blok 3 Constructie en ontwerp 3
Blok 4 Fabricatie 24
Seminarie Geïntegreerde en begeleide oefening uit eigen werkomgeving 16

 * De opleiding verzorgd door het BIL omvat zo’n 9 extra uren, met als doel de kwaliteit en de slaagkans te verhogen.

Toelatingsvoorwaarden deelname opleiding incl. examen

Indien deze opleiding RWC-B als ‘Basisopleiding lastechniek en lascoördinatie’ gezien wordt, zijn geen toelatingsvoorwaarden van toepassing en is deelname aan het examen niet vereist.

Kandidaat-cursisten die deelnemen aan het examen moeten bij inschrijving volgende attesten, gevalideerd door de werkgever, ter goedkeuring voorleggen aan de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL) / frank.duponcheel@bvl-abs.be:

  • bewijs van minstens 4 jaar ervaring in de laatste 6 jaar volgens de voorwaarden beschreven in de norm EN 1090-2. Download hiertoe het Formulier "Werkgeversverklaring"
  • CV met aanduiding van relevante ervaring, training en opleiding (goedgekeurd door de werkgever). Zie hiertoe: Voorbeeldtaken lascoördinator

 

Naar de opleiding