Jaarverslag BIL 2020

Het is een open deur intrappen: zoals in zoveel bedrijven en organisaties, is 2020 ook voor het BIL een zeer apart jaar geweest. Bij de eerste lockdown in België is de werking van het instituut zeer snel en zeer grondig veranderd, met voor sommige activiteiten een beperkte, voor andere een behoorlijke impact. In dit jaarverslag is er getracht om u vanuit het standpunt van een aantal BIL medewerkers hierin een inkijk te geven.

De eerste prioriteit het afgelopen jaar lag uiteraard bij de veiligheid van de werknemers, klanten en cursisten van het BIL, waarbij maatregelen continu aangepast dienden to worden. Uiteraard was dit niet altijd even makkelijk werken, voor het BIL noch voor onze klanten; we wensen u allen daarom te bedanken voor uw begrip en aanpassingsvermogen.

Voor de opleidingen is de impact van de COVID crisis het grootste geweest. Het team van het BIL heeft echter, mits het behendig overwinnen van heel wat hindernissen, de opleidingen kunnen verderzetten, onder andere door deels de overgang naar online lessen te maken. De mogelijkheden en beperkingen van het online lesgeven en krijgen zijn daarbij zeer duidelijk geworden, en deze ervaring zal meegenomen worden in de toekomstige aanpak voor de opleidingen.

Het werk voor de onderzoeksprojecten is grotendeels verder gezet, wel vaak met enige vertraging door de tijdelijke bedrijfssluitingen en lockdowns in de verschillende Europese landen. Gelukkig zijn de subsidiërende instanties hier ook flexibel opgetreden, en zijn er, waar nodig, verlengingen toegekend voor de onderzoekscontracten. Ook met wat vertraging, is in september de nieuwe lasrobot geïnstalleerd, waarmee onder andere geavanceerd werk wordt uitgevoerd met behulp van het WAAM proces, en perspectieven voor de toekomst gecreëerd worden op het gebied van lasautomatisatie en online monitoring van laskwaliteit.

Na een korte periode van verminderde industriële aanvragen in het voorjaar van 2020, toen ook een deel van onze klanten deels of geheel gesloten waren, is het industriële werk weer op niveau gekomen, en zijn er ook in dit bijzondere jaar weer heel wat grote en kleine opdrachten geweest in het ruime vakgebied van het BIL.

2021 is uiteraard nog onder het ‘COVID gesternte’ begonnen, maar langzaam hopen we toch op een terugkeer naar een normale werking. Zo hopen we in november 2021 weer een fysiek lassymposium te kunnen organiseren, en uiteraard ook weer meer fysieke workshops en bijeenkomsten. Vanuit de Raad van Bestuur van het BIL wordt ook verder vooruit gekeken en worden de werkgebieden, samenwerkingsverbanden en personele en apparatuursvereisten opnieuw tegen het licht gehouden, teneinde de werking van het BIL duurzaam verder te kunnen zetten.

Dank aan personeel, leden, klanten en partners van het BIL voor het vertrouwen en de inzet om samen de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

- Steven Goedseels, Voorzitter BIL -