Jaarverslag BIL 2015

2015 is voor het BIL een goed en druk jaar geweest, waar, mede door de grote events als Welding Week en het Lassymposium in Antwerpen, opnieuw is nagedacht hoe we het BIL het beste kunnen voorstellen naar organisaties en personen die het BIL nog niet kennen. Gezien het brede scala van werkzaamheden is dit niet altijd eenvoudig, maar in 2015 heeft dit geresulteerd in een hele serie nieuwe folders, die goed verdeeld zijn geweest tijdens de verschillende evenementen.

  • Tijdens het Lassymposium is de Soeteprijs opnieuw uitgereikt, dit keer aan Patrick Van Rymenant (KU Leuven, Technologiecampus DeNayer te St Katelijne Waver), voor een groot deel van de Belgische laswereld gekend als ‘bezieler’ van de voltijds lasingenieurscursus, en voor een aanzienlijk deel van de huidige lasingenieurs is Patrick de aanleiding geweest om de laswereld in te stappen. Als BIL hopen we dat deze erkenning Patrick zal ondersteunen bij zijn verdere activiteiten: het enthousiasmeren van jonge studenten voor ‘de wereld der verbindingstechnieken’, verder uitbouwen van het onderzoeksteam aan de KU Leuven, en natuurlijk ook zijn inzet voor het BIL zelf als lid van de Raad van Bestuur en Scientific Committee.
  • Het harde werk van het team de afgelopen jaren heeft zich ook in 2015 vertaald in een hoger aantal leden, wat uiteraard belangrijk is als ledenorganisatie. De diversiteit van haar leden en klanten blijft hoog, wat een voortdurende uitdaging blijft voor het BIL als organisatie, om aan de noden en wensen van de bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren te kunnen blijven beantwoorden.
  • In 2015 zijn twee projecten gestart in het Europese ‘Horizon 2020’ kader, de opvolger van het 7e kaderprogramma (FP7). Voor het BIL is het belangrijk om ook in langerlopende onderzoeksprogramma’s te kunnen participeren, en mag met recht trots zijn op deze resultaten, aangezien de slaagkans binnen deze programma’s zeer laag ligt. De nieuw opgestarte projecten heten ‘WRIST’ en ‘Join’EM’. Het eerste project heeft als doel om nieuwe verbindingstechnieken te ontwikkelen voor geavanceerde spoorstaafstalen, het tweede om elektromagnetisch puls lassen toe te passen op koperaluminium verbindingen.
  • Voor de opleidingen is 2015, na het recordjaar van 2014, weer een normaler jaar geweest voor het aantal curisten per opleiding, maar in totaal zijn er toch nog 11 verschillende opleidingen geweest, wat nog altijd een zeer grote stijging is ten opzichte van een paar jaar geleden. De verdere investering in opleiding is en blijft een belangrijk gegeven voor onze Belgische maakbedrijven, en ook hier probeert het BIL in te blijven spelen op de noden van de markt.

Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -