De lascobot: een kleine, flexibele, compacte, éénvoudige lasrobot

Migatronic Cowelder

Bij automatisatie van de lasproductie wordt onmiddellijk gedacht aan een lasrobot maar de keuze is niet altijd evident. “Is er genoeg werk voor de lasrobot?”, “Wat is de ROI?”, “Wie kan/mag/zal ermee werken?” zijn maar enkele vragen voorafgaand aan het beslissingsproces bij de aankoop ervan. Daarom werd een lascobot ontwikkeld, wat in feite een kleine, flexibele, compacte, éénvoudige lasrobot is. Een lascobot is zeer geschikt voor eenvoudige repetitieve toepassingen.

Sinds februari 2019 beschikt het BIL over een dergelijke lascobot voorzien van een halfautomaat. Te huur voor BIL leden.

Er zijn een aantal verklaringen waarom automatisatie van lasproductie meer en meer aan belang wint.  Zo is er het feit dat het aanbod van opgeleide lassers de dag van vandaag nog steeds onvoldoende is om de vraag van de industrie tegemoet te komen. Daarnaast is er het aspect van de laskwaliteit. Zeker in het geval van repetitieve eenvoudige laswerken wordt er vastgesteld dat dit werk soms afstompend kan zijn voor de lassers wat direct een gevolg heeft voor de kwaliteit van de lassen alsook voor het gebrek aan uniforme lassen. Voor laswerken die eenvoudig van aard zijn kunnen de kosten voor het manueel lassen bovendien hoog oplopen. Dan maar een lasrobot?

Een lasrobot kan een oplossing zijn om de bovenstaande problemen te tackelen. Echter, de beslissing is niet zo zwart wit. Een robot is een belangrijke investering. De vraag moet gesteld worden hoeveel productie er kan toegewezen worden aan de lasrobot en wat zijn return on investment (ROI) is. Bovendien moet er goed nagedacht worden waar deze robot gaat staan, aangezien deze installaties meestal vast opgesteld staan en nadien verplaatsen niet altijd even evident is evenals aanpassingen doorvoeren in het programma wegens het veranderen van het product dat op de lasrobot wordt gelast. Ook de operatoren die met de lasrobot moeten/mogen/zullen/willen werken moeten een gedegen opleiding krijgen. Als laatste dienen er ook een aantal veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het moge duidelijk zijn dat voor complexere producten, grote series en/of voor installaties die werken als een “black box” (robots en manipulatoren) die gevoed worden met basismateriaal en waar het gelast product uit de installatie komt, de keuze voor de lasrobot beter te verantwoorden valt. Wat nu met de eenvoudigere producten in beperkte series?

Deze leemte kan worden opgevuld door de zogenaamde lascobot. De lascobot is een kleine, compacte, flexibele, eenvoudige lasrobot. In tegenstelling tot een conventionele lasrobot is de aankoopprijs van een lascobot ook iets gunstiger. Ook is het programmeren van een lascobot eenvoudiger en directer dan op een lasrobot door het feit dat je de cobotarm rechtsreeks op de juiste locatie kan plaatsen waar er moet gelast worden en dat punt inlezen in de software. Op deze manier kan je zeer snel de contouren van een lasverbinding gaan opslaan. Bovendien is de software van de lascobot ook heel eenvoudig: met een aantal uren opleiding kan de operator al een heel eind op weg gezet worden om zelfstandig te werken. Een veiligheidskooi zoals bij een lasrobot is geen must aangezien de lascobotarm automatisch stopt wanneer hij een bepaalde kracht ondervindt. Hierdoor blijft de hele installatie compact en is deze perfect mobiel uitvoerbaar waardoor, afhankelijk van de noodzaak in de lasshop, de lascobot op verschillende plaatsen kan worden ingeschakeld.

Te huur voor BIL Leden

Wil je eens kijken of een lascobot een oplossing kan zijn om jouw productie (deels) te automatiseren? Twijfel je aan de rendabiliteit van een lasrobot? Sinds februari 2019 beschikt het BIL over een lascobot, namelijk de CoWelder van Migatronic voorzien van een halfautomaat lasbron. Als u lid bent van het BIL kunnen wij voor u lasproeven organiseren bij ons in het BIL maar er bestaat ook een mogelijkheid om onze lascobot te huren. Onze lascobot staat op een mobiele tafel en kan gemakkelijk en snel bij u ter plaatste geïnstalleerd worden. Na een korte opleiding van ongeveer een halve dag kan u dan zelf aan de slag. Deze manier laat u toe op voorhand zelf een analyse te maken of de lascobot een toegevoegde waarde zou hebben voor uw lasproductie of u toch beter een lasrobot overweegt.

Tarief
 • Waarborg: € 1.500,00
  De waarborgsom dient voorafgaand aan de levering te worden voldaan. Totale huurkosten zullen worden verrekend met de waarborgsom na afloop van de huur.
 • Huur uitsluitend voorbehouden voor BIL Leden
Migatronic Cobot
Prijzen excl. 21% BTW

 

 • Huurprijs: € 297,00/dag (inclusief verzekering)
   
 • Opleiding/laden/lossen: € 157,00€/uur
   
 • Transport:
  • Kilometervergoeding (inclusief reistijd): € 2,00/km
  • Huur bestelwagen (inclusief verzekering): € 300,00
   (standaardtransport H/T)
  • Indien het traject van het BIL (Zwijnaarde) naar de bestemming meer dan 100km bedraagt, kunnen er extra kosten worden aangerekend met betrekking tot overnachting en huur bestelwagen

  Lees hier de modaliteiten van het BIL lidmaatschap

 • ing. Jürgen Feyaerts

  IWE, IWI-C, VOL-VCA
  contactpersoon
  Welding Consultant
  Telefoonnummer:
  +32 (0)9 292 14 10