Kwaliteitshandboek EN 1090

print icon

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een aantal algemene documenten (voornamelijk staal - en ook wat roestvast staal/inox - voor uitvoeringsklasse 2 = EXC2) opgesteld, die kaderen binnen de EN 1090-1 en
EN 1090-2 (technische eisen voor metaalconstructies). Deze hebben reeds een aantal audits doorstaan (worden ook bijgestuurd n.a.v. opmerkingen/suggesties van auditeurs) en hebben dus hun deugdelijkheid al bewezen. Deze basisdocumenten dienen wel naar concrete werksituaties aangepast te worden. Dit zal dus nog de nodige energie en tijd kosten om het systeem te implementeren, te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Een voorkennis rond (las)kwaliteitssytemen is wenselijk om deze documenten te kunnen gebruiken. Lascoördinatoren (niveau RWC-B, IWS, IWT of IWE) zouden in staat moeten zijn deze zelfstandig te implementeren.

Is de voorkennis echter onvoldoende dan verwijzen we naar de opleiding “EN 1090 CE-Markering concreet toegepast” waar in groepsessies uitgelegd wordt hoe deze documenten te implementeren, te evalueren en bij te sturen.

Zijn in de prijs inbegrepen van deze opleiding

 • de "algemene BIL EN1090 documenten"
 • een complementair aanvullend FPC kwaliteitshandboek conform EN 1090-1 (wat niet in de algemene technische BIL procedures zit)

Documenten

 1. Structuur Laskwaliteitshandboek – Fabrieksbeheersingsysteem (FPC, cfr. EN1090-1): dit document bevat de verwijzing naar de verschillende documenten die samen het kwaliteitshandboek vormen.

 2. Procedures betreffende de taken en verantwoordelijkheden

 3. Technische werkinstructies

 4. Checklijsten

 5. Sjablonen

 6. Overzichtslijsten

 7. Informatieve documenten

 8. Lasmethodebeschrijvingen (niet afgedekt door een lasmethodekwalificatie)

Voordelen

1. On-line systeem:

zijn er aanpassingen nodig (bijv opmerkingen auditeurs, nieuwe revisie EN 1090) dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden.

2. Éénmalige kost (dus zonder bijkomende jaarlijkse kost):

éénmalig aangekocht, blijft u onbeperkt in de tijd toegang hebben. Ook voor de updates betaalt u niet bij.

3. Modulair:

doordat het handboek bestaat uit afzonderlijke onderdelen/documenten, stelt u zelf of onder begeleiding van een consultant, het kwaliteitshandboek samen dat past bij uw bedrijf: met andere woorden geen overbodige ballast of documenten in uw kwaliteitssysteem waardoor het overzichtelijk en werkbaar blijft.

4. Afdelingsgericht:

de overzichtslijst van documenten  is zo opgesteld dat iedere afdeling (aankoop, ontwerp, lassen, inspectie, lascoördinator, …) snel weet welke documenten door hem te gebruiken zijn. Zo hoeft hij niet belast te worden met het hele kwaliteitshandboek maar enkel met zijn taken en verantwoordelijkheden.

Aantal en inhoud

Zie deze lijst.

Praktisch

 • De documenten worden online ter beschikking gesteld (gefaseerde upload).
 • Formaat: Word of Excel (dus bewerkbaar)
 • Prijs (excl. 21% BTW): €150,00 voor leden, €300,00 voor niet leden (éénmalig, geen jaarlijkse kost). Bestelling mogelijk via onderstaande webform.
 • Onderworpen aan een licentieovereenkomst.
 • Login en paswoord tot download worden pas verschaft na ontvangst van de getekende overeenkomst en betaling van de licentievergoeding.

Suggesties?

Hebt u suggesties voor bijkomende documenten, dan zullen wij uw aanvraag evalueren. Indien er interesse kan zijn door een bredere groep, dan zullen wij niet nalaten deze documenten uit te werken.

 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn