HybriSonic - Praktische informatie

print icon

Projecttype

Het onderzoek is een CorNet collectief onderzoeksproject. Dit is een Europese onderzoeksformule, waarbij de onderzoekscentra het onderzoek uitvoert voor een groep van bedrijven, samengebracht rond een bepaald thema.

Internationale samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen de volgende internationale partners:

Deelname

Bedrijven geïnteresseerd in de techniek of het thema kunnen dit onderzoek volgen. Een bedrijf kan op 2 manieren deelnemen aan het onderzoek, namelijk aktief of niet-aktief.

  • Niet-aktieve deelname :

Het bedrijf geen eigen toepassingen aan voor onderzoek in het project. Het bedrijf in kwestie kan de projectresultaten opvolgen via ofwel de halfjaarlijkse vergaderingen, of via de voortgangsverslagen en publicaties.

  • Aktieve deelname :

Het bedrijf brengt zijn eigen toepassing aan. De haalbaarheid van het gebruik van de voorgestelde processen zal onderzocht worden voor een aantal van deze toepassingen. Hierbij kunnen we echter het collectief karakter van het project niet uit het oog verliezen; de gekozen toepassingen moeten m.a.w. generiek zijn en van belang voor meerdere deelnemers. In de mate van het mogelijke zullen we de toepassingen uitwerken zo dicht mogelijk bij de industriële realiteit, doch in sommige gevallen zullen vereenvoudigingen doorgevoerd moeten worden qua geometrie of afmetingen.

Enkel geregistreerde bedrijven hebben recht op de verslagen en resultaten van het onderzoek.

Financiële bijdrage

Voor deelname aan het project wordt geen financiële bijdrage gevraagd. 

Praktisch

Het project heeft een duur van 2 jaar, waarbij er normaal gezien om de 6 maanden vergaderd wordt met de hele groep. De lasproeven, karakterisatie van de verbindingen, metallografie, enz. worden uitgevoerd door de onderzoekscentra. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen de deelnemers het project bijsturen waar nodig, zodat de resultaten beantwoorden aan de industriële realiteit.

 

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

dr. ir. Koen Faes
EWE

+32 (0)9 292 14 03

 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn