Zelflerend netwerk lasrobots, lasmallen en werkvoorbereiding

print icon

ZELFLEREND NETWERK LASROBOTS

– LASMALLEN -

WERKVOORBEREIDING

Heeft u interesse om een laswerk (gedeeltelijk) te automatiseren binnen uw bedrijf?
Wilt u kennis delen, ervaringen uitwisselen en zo leren van andere bedrijven?
Wilt u weten hoe anderen het verschil maken, hun toekomst zeker stellen?
Deze samenwerking, waarbij ervaringen en ideeën worden uitgewisseld, creëert vertrouwen waardoor de deelnemende bedrijven uit elkaars ervaringen leren en zo sneller kunnen groeien.

 

 

 

 

 

 

Het lerend netwerk bestaat uit 3 sessies die zullen plaatsvinden tussen januari en april 2019.

Inhoud sessies:

• Voorstelling case of uiteenzetting over een specifieke topic ivm lasautomatisatie.
• Bespreking van de case en toepassing van de gedeelde expertise met de groep

- Hoe ver staan de projecten binnen de deelnemende beschrijven?

- Wat zijn (on)verwachte moeilijkheden? Hoe kunnen ze worden opgelost?

-  …

• Bij voorkeur bezoek van het hostbedrijf.
De te bespreken topics zullen tijdens de eerste sessie geïdentificeerd worden.

Welke extra's biedt zo'n samenwerkingsverband of ervaringsplatform u dan?

• Nauwere contacten die diepgaande discussies mogelijk maken
• Uw thema’s en specifieke vragen komen uitvoerig aan bod
• Anderen herkennen uw zorgen en problemen en samen werken jullie daaraan
• Ondersteuning van een moderator/expert

Wat verwachten we precies van uw partnership?

• Gesloten groep van bedrijven: max 10 à 15 bedrijven. De sessies zullen zoveel mogelijk bij deelnemende bedrijven plaatsvinden.
• Een intake gesprek (telefoongesprek van 15 min) kan georganiseerd worden om de verwachtingen van de bedrijven na te gaan.
• Eén medewerker moet de 4 sessies bijwonen. U kiest om sommige collega’s extra af te vaardigen in functie van het besproken topic.
• U krijgt de kans om uw werkgroep binnen het bedrijf een case te laten bestuderen  gevolgd door feedback en verbeterideeën.
• Wij rekenen op vertrouwelijkheid van de verkregen en gedeelde informatie.

 

Praktisch:

• Prijs:

- Leden stuurgroep: 100€

- Leden BIL/SIRRIS/Agoria: 200€

- Niet leden: 400€

• Deelnemers schrijven zich in voor de volledige cyclus.
• Sessies van een halve dag.

Belangrijke opmerking: de format, de inhoud en de clustering kan nog gewijzigd worden naargelang het aantal en type bedrijven dat interesse toont! Dit zal gedaan worden aan de hand van de in te vullen vragenlijst.

 

Deadline inschrijving: 30 november 2019

 

inschrijvingsformulier: 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn