Vooropleiding IWI-C/IWI-S

print icon

Deze vooropleiding lastechnologie (WT) is bedoeld voor medewerkers die in hun functie te maken hebben met kwaliteit en kwaliteitsborging, maar die niet over het lascoördinatiediploma IWS of IWE/IWT beschikken om de lasinspectie-opleiding IWI-S of IWI-C rechtstreeks te kunnen aanvatten.

Inhoud

Er worden 4 modules behandeld.

 • Module 1: Lasprocessen en apparatuur
 • Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten
 • Module 3: Constructie en ontwerp
 • Module 4: Fabricage en toepassingen 

Wanneer, waar ?

Traject van deze opleiding: (exacte data worden nog meegedeeld)

1. Initiatieles voor de ingeschreven deelnemers (1 namiddag in Neder-over-Heembeek/Zwijnaarde)

2. Zelfstudie aan de hand van het cursusmateriaal lastechnologie WT-C/WT-S

3. Summerschool lastechnologie: mini-cyclus van 1 week
(eind augustus van 10u00 - 16u30)

 • Maandag tot en met donderdag: klassikaal overlopen van de belangrijkste topics inzake lastechnologie
 • Vrijdag:

- proefexamen als self-assessment

- korte herhalingsles i.f.v. de resultaten van het proefexamen

4. Intermediate examen lastechnologie als toelatingsexamen opleiding IWI-C / IWI-S 

 

Toelatingsvoorwaarden

WT-S
De cursisten moeten houder zijn van een diploma beroeps secundair onderwijs 7de jaar met 2 jaar laservaring of minimum beroeps secundair onderwijs 6de jaar met 3 jaar laservaring.

WT-C
De cursisten moeten houder zijn van een diploma industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of minimum hoger technisch secundair onderwijs

Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen eveneens de cursus volgen. Zij bekomen na het afleggen van het examen een getuigschrift, maar kunnen de lasinspectie-opleiding niet  aanvatten.

 

Kostprijs
De kostprijs voor deze opleiding (incl. cursusmateriaal, summerschool en intermediate examen):

 • Lid BIL : 1775 €
 • Niet-lid BIL : 1925 €

Heb ik recht op tussenkomst in de opleidingskost ? Subsidiewijzer

 

inschrijvingsformulier: 
 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn