Opleiding RWC-B

print icon

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek organiseert de opleiding

EN 1090-2 : Responsible Welding Coordinator for steel constructions
Basic level

Basisopleiding tot lascoördinator

Deze opleidingssessie, volgens de Europese Richtlijn EWF 652, behandelt de minimaal vereiste basiskennis voor een lascoördinator en bekroont dit met een Europees erkend diploma EWCP 1090-2-B.

Voor de houders van het diploma is het een bewijs van concrete kennis op het vlak van lassen van staalconstructies. Als dusdanig vormt dit, in het kader van een
EN 1090 - audit, een afdoend bewijs van vakkennis voor een bedrijf dat werken uitvoert in EXC 2, met staalsoorten van het type S235 en/of S355 en een materiaaldikte van maximum van 25 mm.

Aangezien dit een korte, zeer complete cursus is rond lasprocessen, staal, ontwerp, veiligheid bij het lassen, laskostberekeningen, beproeven van lasnaden, normen e.d., is het ook een ideale basiscursus voor een waaier van andere personen die actief zijn in de laswereld. Hierbij wordt gedacht aan in– en verkopers, toezichters, leerkrachten, medewerkers uit de kwaliteitsafdeling, tekenaars en ontwerpers, ….

De opleiding is tevens zeer geschikt voor collega’s die de lascoördinator IWS, IWT of IWE bijstaan en/of een deel van het takenpakket op zich nemen.

Indien deze opleiding RWC-B als ‘Inleiding tot de Lastechniek’ gezien wordt, zijn geen toelatingsvoorwaarden van toepassing en is deelname aan het examen niet vereist.

Inhoud

In lijn met de opleiding IWS, IWT en IWE deelt de guideline EWF 652, de cursus op in 4 blokken en wordt per blok een minimum aantal lesuren* vooropgesteld:

  THEMA LESUREN

Blok 1

Lasprocessen en lasapparatuur

14

Blok 2

Gebruik en gedrag van staal in gelaste staalconstructies

10

Blok 3

Constructie en ontwerp

3

Blok 4

Fabricatie

24

Seminarie

Geïntegreerde en begeleide oefening uit eigen werkomgeving

13

 

* De opleiding verzorgd door het BIL omvat zo’n 13 extra uren, met als doel de kwaliteit en de slaagkans te verhogen.

Wanneer ?

De cursus start op  11 september 2019 en de lessen gaan telkens door op woensdagen van 11h00 tot 17h30.
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Voor het behalen van een diploma is deelname aan zowel de opleiding als de respectievelijke schriftelijke en mondelinge examens vereist.

Toelatingsvoorwaarden deelname opleiding incl. examen

Kandidaat-cursisten die deelnemen aan het examen moeten bij inschrijving volgende attesten, gevalideerd door de werkgever, ter goedkeuring voorleggen aan de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL) / hilde.moens@bil-ibs.be:

 • bewijs van minstens 4 jaar ervaring in de laatste 6 jaar volgens de voorwaarden beschreven in de norm EN 1090-2.
  Download hiertoe het Formulier “Verklaring werkgever
 • CV met aanduiding van relevante ervaring, training en opleiding (goedgekeurd door de werkgever). Zie ook: voorbeeldtaken lascoördinator

Kostprijs

Deelname opleiding: 2.120,00 euro (vrijgesteld van BTW) incl. cursusmateriaal en broodjeslunch. Excl. normen en examengeld.
Heb ik recht op tussenkomst in de opleidingskost ? Subsidiewijzer
 

Deelname examen: Organisatie en facturatie van de examens gebeurt door de BVL.
(Voor het examengeld kan u geen tussenkomst krijgen van de KMO-portefeuille)
 

Tussenkomst opleidingskosten

 • In lijn met hun lopende erkenningen als opleidingsverstrekkers, komt INOM tussen in de opleidingskost voor arbeiders (PC 111). Bedienden (PC 209) kunnen aan hun regionaal sectorfonds een tegemoetkoming vragen voor deze opleiding.
 • Deze opleiding komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling via KMO-portefeuille (http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille).
  Erkenningsnummer: DV.O102976
 • Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

 

inschrijvingsformulier: 
 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Opleidingsdata

11 , 18 en 25 september 2019

02 , 09 , 16 en 23 oktober 2019

06 , 13 en 27 november 2019

04 december 2019

 

 

 

 

 

 

 

Tussenkomst opleidingskosten
dankzij: