WRIST: Innovative Welding Processes for New Rail Infrastructures

print icon

WRIST zal twee flexibele en kostenefficiënte verbindingsprocessen voor rails ontwikkelen en demonstreren, die een oplossing zullen bieden voor de degradatiemechanismen voor lassen in de huidige spoorinfrastructuur. De nieuwe processen bieden ook een antwoord op de huidige trends van de hogere snelheden en belastingen en de nood om de capaciteit te verhogen.
Deze noden zullen aangepakt worden via technische verbeteringen van de geometrische en interne laskwaliteit. Een specifieke focus van de nieuwe lasprocessen die ontwikkeld en gedemonstreerd worden, is het verbinden van de zgn. premium railstalen, zoals de bainitische railstalen, die ontwikkeld zijn om aan de toenemende vraag van verhoogde snelheden en belasting  te beantwoorden.

Lasprocessen

De ontwikkeling van de twee lasprocessen zal ondersteund worden door het gebruik van uitgebreide ervaring binnen de huidige processen, onderliggende principes van de verbindingsprocessen, gedetailleerde computermodellen, verificatie door gecontroleerde experimenten en gedetailleerde laskarakterisatie door het gebruik van laboratoriumtests en grootschalige veldproeven in industriële of commerciële omgeving.

Doel

Het project wil een grote verbetering realiseren van de laseigenschappen en de betrouwbaarheid , waardoor een langere levensduur voor een reeks railmaterialen wordt beoogd. Dit zal resulteren in een kostenvermindering voor het onderhoud van het spoor, waardoor ook meer capaciteit kan vrijgemaakt worden voor het spoorverkeer. Het project is vooral gefocust op het leveren van nieuwe aanpassingen, ontwikkelingen en toepassingen van het aluminothermische$ lassen en het orbitaal wrijvingslassen, die de breedte van de warmte-beïnvloedde zone aanzienlijk zal verminderen en het verlies van mechanische eigenschappen in de laszone zal minimaliseren. Deze innovatie zal ook het gebruik van de bainitische railstalen mogelijk maken, die een verhoogde betrouwbaarheid, een langere levensduur van de rails en lassen zal opleveren, gecombineerd met een vermindering van de onderhoudskosten.

Objectieven

WRIST heeft 5 hoofddoelen:

  • Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde verbindingstechnologieën die conventionele en bainitische railstalen kunnen verbinden met een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid, om aan de strengere infrastructurele vereisten te voldoen, opgelegd door de toegenomen snelheid en belasting, resulterend in een lagere onderhoudskost en een langere levensduur.
  • Vermindering van onderhoudskosten en verhoging van de levensduur van de rails en lassen, door minder reparaties of vervanging van rails, geassocieerd met een hogere laskwaliteit en een langere levensduur.
  • Toegenomen beschikbaarheid van het spoor; minder onvoorzien onderhoud.
  • Winst voor gebruikers: minder onderbrekingen en een hoger veiligheidsniveau.
  • Gebruik van meer milieuvriendelijke en energie-efficiënte verbindingstechnologieën.

Meer informatie

Voor meer informatie over WRIST, bezoek onze website: www.wrist-project.eu of schrijf je in voor de nieuwtsbrief en updates door een mail te sturen naar sympa@eurtd.com, met het onderwerp "subscribe wrist_list@eurtd.com".

Resultaten

De totnogtoe bereikte resultaten kan u lezen in de nieuwsbrieven op de WRIST website (www.wrist-project.eu of schrijf je in voor onze laatste nieuwtjes en updates door een mail te sturen naar sympa@eurtd.com, met het onderwerp "subscribe wrist_list@eurtd.com"." target="_blank">www.wrist-project.eu):

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

dr. ir. Koen Faes
EWE

+32 (0)9 292 14 03

 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

WRIST has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under agreement No. 636164.

 

WRIST Website