DURIMPROVE: Verbeteren van de vermoeiingslevensduur

print icon

“DURIMPROVE” (Improvement of welded structures fatigue life (durability) in high strength steels)

Studie van methoden voor het verbeteren van de vermoeiingslevensduur (duurzaamheid) van gelaste constructies in hoog sterkte staal.
 

Het BIL voert in samenwerking met OCAS een collectief onderzoek uit om de vermoeiingsweerstand van lasverbindingen in hoge sterkte stalen te verbeteren via 3 nabehandelingstechnieken (2 hersmelttechnieken zijnde TIG- en plasma-dressing en Pneumatic Impact Treatment).

Achtergrond

Er is een toenemende druk naar prestatieverhoging in elke tak van de machineconstructie. Dit kan betrekking hebben op hogere snelheden, lager gewicht of hoger laadvermogen bij een gelijkblijvend totaal gewicht, etc. De keuze voor hoogsterkte staal is een voor de hand liggende oplossing om hieraan te voldoen. Hierdoor zijn kleinere plaatwanddiktes mogelijk.

 

In vele toepassingen zijn onderdelen met lasverbindingen ook zwaar belast in vermoeiing. Uit de praktijk en uit talrijke studies blijkt evenwel dat lasverbindingen in hogere sterkte stalen (HSS) die in vermoeiing belast worden niet veel beter presteren dan in de zachtere staalsoorten. Hierdoor verliezen de hogere sterkte stalen een deel van hun nut.

Er zijn nochtans meerdere mogelijkheden bekend om de vermoeiingsweerstand van lasverbindingen sterk te verhogen, nl. door toepassen van een nabehandeling, zoals hersmelten van de las door vb. een plasma- of TIG boog. Een andere mogelijkheid is het toepassen van hameren (bv. pneumatisch aangedreven: PIT, Pneumatic Impact treatment). De meeste van deze mogelijkheden zijn in de literatuur beschreven, en sommige zijn in hun basisprincipe al relatief oud. Maar de echte toepassing in de industrie in Vlaanderen is nog steeds heel beperkt, vooral omdat:

  • er geen specifieke praktijkkennis voorhanden is,
  • in de literatuur geen gegeven voorhanden zijn omtrent de nieuwste staalsoorten.

Wil Vlaanderen aan de top blijven in deze tak van de industrie, dan is het nodig dat de bedrijven gebruik maken van de best mogelijke technieken en daarbij ondersteund worden door goed onderbouwde richtlijnen.

Gebroken vermoeiingsproef op lasverbinding

Gebroken vermoeiingsproef op nabehandelde lasverbinding

Doelstelling

Dit project wil heel specifiek enkele methoden van nabehandeling van lasverbindingen in hoog sterkte stalen verder onderzoeken, om daaruit concrete voorschriften af te leiden die een succesvol aanwenden ervan mogelijk moeten maken.

Doelgroep

Alle machinebouwers in Vlaanderen: zowel KMO’s als grotere bedrijven, zowel OEM’s als toeleveranciers. De beoogde industrietakken zijn: transportvoertuigen, bussen, aanhangwagens, kippers, landbouwmachines, grondverzet- en bewerkingsmachines, oogstwerktuigen, off-road voertuigen, etc.

 

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn