CLAP: Clinchen als alternatief voor puntlassen

print icon

Situering

Clinchen, ook wel bekend als drukvoegen, is een verbindingstechniek voor plaatwerk dat een waardig alternatief kan zijn voor het puntlassen. Clinchen is het lokaal sterk plastisch vervormen van de te verbinden platen zodat er een mechanische connectie ontstaat. Additionele elementen komen hierbij niet aan bod.
Bij de traditionele verbindingstechnieken zoals lassen, bouten en klinken wordt echter wel vaak gebruik gemaakt van bijkomende elementen om de verbinding tot stand te brengen. Bij het clinchen wordt de connectie tot stand gebracht met behulp van eenvoudige gereedschappen: een stempel, een matrijs en eventueel een stripper. Deze techniek heeft een aantal voordelen vergeleken met puntlassen zoals lage aanschaf- en operatiekosten, weinig voorbereidingswerk, veilig en milieuvriendelijk, interessante mechanische eigenschappen, reproduceerbaarheid, … Toepassingen zijn reeds in verschillende sectoren te vinden: automobiel, elektronica, white goods, ventilatie- en airco, … De techniek is volgens ons nog te weinig gekend en wordt in te weinig toepassingen benut. Dit project wil dit verhelpen.

     

 

Doelstellingen

a) Bestaande kennis op het vlak van clinchen verzamelen en beschikbaar stellen voor de gebruikersgroep. Dit gebeurt via de beveiligde website http://www.clinching.net.

b) Creatie van nieuwe data met betrekking tot bestaande clinchtoepassingen, zoals vermoeiing, trillingen, impact, corrosie, etc.

c) Ontwikkeling van een aantal nieuwe toepassingen in samenwerking met deelnemende bedrijven. Dit zijn toepassingen die nog altijd voldoende generiek zijn om meerdere bedrijven te interesseren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gelijmde clinchverbindingen voor luchtdichte toepassingen
 • Het corrosiegedrag van clinchverbindingen bij temperaturen van 800°C
 • Het clinchen van aluminium/staal verbindingen
 • Het verbinden van sandwichpanelen

d) Opstellen van een methodiek voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen met geclinchte verbindingen in een aantal logische stappen. Dit via checklists, Excel-tools e.d.. Dit traject zal concreet uitgewerkt worden via praktijkgevallen aangereikt door de deelnemende bedrijven.

Doelgroep

De doelgroep van dit project kan omschreven worden als elk bedrijf dat 'dunne', meestal metalen platen aan elkaar verbindt of wil verbinden.

Partners

 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (link),
 • Belgisch Instituut voor Lastechniek,
 • IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (link).
 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Op dinsdag 16 oktober organiseren Kaho Sint-Lieven en het BIL een studienamiddag over alternatieve verbindingstechnieken.

Soms kiest men voor lasverbindingen uit gewoonte en kijkt men ten onrechte niet naar clinchen, lijmen en andere alternatieve verbindingstechnieken. De redenen hiervoor kunnen zijn dat de berekening ingewikkelder is, of dat er geen kennis is over de duurzaamheid van de verbindingen op lange termijn, of dat een objectieve vergelijking moeilijk is, ...

 

+ meer info of inschrijven