Onderzoek

print icon
IDK item:: 

Toegepast lasonderzoek en studie naar lasbaarheid van materialen

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek legt bij het toegepast lasonderzoek de focus op verbindingsprocessen en de lasbaarheid van materialen voor industriële toepassingen.

Focus op industriële relevantie

Binnen onze onderzoeksactiviteiten staan vooral de stem van onze leden en industrie centraal. Hierbij hebben we oog voor de industriële toepasbaarheid van innovatieve verbindingstechnieken en proberen we een antwoord te bieden op kennisvragen en innovatienoden vanuit de markt. Het is onze taak de resultaten van onderzoek om te zetten in economische kansen in domeinen die voor de industrie op langere termijn actueel kunnen worden.

Zowel collectief als op maat

Onderzoek bij het BIL vertaalt zich hoofdzakelijk in 2 categorieën:

  • Collectief onderzoek: alle deelnemende partijen - universiteiten, onderzoekscentra, grote en kleine bedrijven - krijgen met een minimum aan kosten een maximum aan onderzoeksresultaten. Netwerkvorming en samenwerking in een niet-concurrerende sfeer zijn hierbij belangrijke voordelen.
  • Onderzoek op maat: voor vertrouwelijk onderzoek dat aan de specifieke behoeften van een bepaald bedrijf moet voldoen, beschikt het BIL over een goed uitgerust laboratorium en competente medewerkers die contractonderzoek uitvoeren in opdracht van de industrie.

Onderzoek met een Europese dimensie

Door mee te werken aan Europese onderzoeksprojecten zoals RFCS (Research Fund for Coal and Steel), verruimt het BIL zijn kennis en blijft het up to date met de internationale ontwikkelingen. Bovendien worden op die manier relaties opgebouwd met buitenlandse ondernemingen en onderzoekscentra.
 

Op zoek naar een onderzoekspartner?

Interesse tot deelname aan één van onze onderzoeksprojecten?

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

ir. Fleur Maas, IWE
Directeur

+32 (0)9 292 14 02

+32 (0)473 69 53 80

 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

I2FG

I2FG : International Impulse Forming Group

De doelstelling van de International Impulse Forming Group (I2FG) is de bevordering van onderzoek op het gebied van het elektro

...

Het FRIEX project wint de Raiser Innovation Award !

Link : http://www.raiser.de/innovationspreis/der-preis/preistraeger-2011.html