Metallografie

print icon

Metallografisch onderzoek vervult een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van het BIL. Deze technieken worden voornamelijk gebruikt bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten, en ter ondersteuning van het materiaal-, schade- en corrosieonderzoek.

Het BIL is uitgerust voor metallografisch onderzoek van diverse materialen (ferro- en non-ferro metalen). Microscopen (stereo, optische en scanning elektronen microscoop) en hardheidsmeters staan ter beschikking om diepgaand onderzoek uit te voeren op zowel kleine metallografische monsters als op macro's. 
 

 

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

ing. Michel De Waele

+32 (0)9 292 14 08

 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn