Kwaliteitsborging

print icon

Certificatiebegeleiding

Hebt u als doel een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, te laten certifiëren of te verbeteren? Het Belgisch Instituut voor Lastechniek is de geknipte partner om u hierin te begeleiden.

Kwaliteitsmanagementsysteem voor lasprocedures

Het BIL kan u helpen in het halen van uw doelstelling om de lasprocessen aan een gecertificeerd managementproces te onderwerpen. Onze lasingenieurs hebben hiertoe een methodologie ontwikkeld die u doorheen elke stap van het proces loodst.

Internationale Lasingenieurs

Om te voldoen aan de voorgeschreven lasnormen is het noodzakelijk een lascoördinator in huis te hebben. Zoniet kunt u de hulp van onze gediplomeerde lasingenieurs inroepen die u als externe lascoördinator begeleiden en bijstaan waar nodig (op basis van beschikbaarheid).
Uiteraard is het ook mogelijk uw eigen medewerkers in één van onze internationale lascursussen in te schrijven om het diploma Internationaal Lasingenieur op zak te steken.

Begeleiding, ook na certificatie

Na het behalen van uw certificatie blijft het BIL stand-by voor verdere support. Onze lasingenieurs blijven u indien gewenst begeleiden in het garanderen van normconformiteit en het stroomlijnen van uw kwaliteitsmanagementsysteem aan nieuwe voorschriften.

Up-to-date informatie omtrent lasnormen

Het BIL is officieel vertegenwoordigd in de Europese en ISO-normcommissies en kan vanuit die sterke betrokkenheid de nodige adviezen verstrekken aan bedrijven omtrent lasgerelateerde normvereisten, onder meer op www.nal-ans.be.
Onze betrokkenheid bij de werking van verschillende normcommissies garandeert ons permanente informatie omtrent normwijzigingen. Op deze manier kunt u in een heel vroeg stadium zicht krijgen op de normering waar u vandaag of in de toekomst mee te maken heeft of zal hebben.
 

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

ir. Wim Verlinde
IWE

+32 (0)9 292 14 14

 
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Normen-antenne lastechniek

 

Het doel van de normen-antenne lastechniek is het sensibiliseren en ondersteunen van bedrijven bij de toepassing en implementatie van lasnormen.

Meer info; klik hier :

www.nal-ans.be