Innovatie-ondersteuning

print icon

Het belang van innovatie op vlak van las- en aanverwante technieken is onomstreden. Innovatie is immers een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering en een stevige concurrentiepositie. Kennis over de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen geeft daaraan een stevig fundament. Voor het BIL betekent dit vooral onderzoek op maat en kennisoverdracht naar de industrie.

 • Onderzoek heeft voor het BIL vooral een ondersteunende functie voor de dienstverlening naar de leden toe. Bij de keuze van de nationale en internationale onderzoeksprojecten wordt de stem van de industrie gevolgd en worden op die manier actuele probleemgebieden bestreken.
 • Daarnaast is het de taak van het BIL om onderzoek uit te voeren in die domeinen welke in de toekomst belangrijk zullen worden maar die voor de industrie momenteel nog niet actueel zijn.

Innovatie-ondersteuning, onder meer op vlak van:

 • gedrag van materialen tijdens het lassen en in dienst
 • bepalen van de juiste materiaalkeuze en lasproces
 • productietechnieken zoals snijden, lassen en oppervlaktebehandelingen
 • proces- en kwaliteitsbeheersing
 • veiligheid en betrouwbaarheid

Overzicht onderzoeksprojecten

Klik hier voor meer informatie

 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn