Opleiding International Welding Specialist (IWS)

print icon
Start datum: 
Lun, 2019-01-07

Internationaal Lasspecialist

De kwaliteit van de lassen dient gegarandeerd te worden zodat producten voldoen aan hun vooropgestelde eigenschappen (sterkte, levensduur, corrosiebestendigheid, ...). Deze laskwaliteit kan grotendeels gecontroleerd worden door niet-destructief onderzoek, maar de belangrijkste schakel in het volledige productieproces is degelijk opgeleid personeel.

De taken en verantwoordelijkheden van een lascoördinator/ lasverantwoordelijke worden beschreven in de norm EN ISO 14731 (Lascoördinatie, taken en verantwoordelijkheden). Voor lascoördinatie worden in deze norm drie niveaus vastgelegd. De lasspecialist vertegenwoordigt het laagste, maar daarom zeker niet het minst belangrijke niveau.

Vanuit steeds meer Europese en internationale normen wordt ook rechtstreeks verwezen naar de EN ISO 14731 en wordt lascoördinatiepersoneel geëist. De nieuwe EN 1090 (vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies), EN 15085 (spoorwegtoepassingen), ISO 24394 (lucht- en ruimtevaarttoepassingen),… verwijzen allen naar de verschillende niveaus van lascoördinatie die voornamelijk ingevuld kunnen worden door personen met een diploma

 • "International Welding Engineer",
 • "International Welding Technologist" of
 • "International Welding Specialist".

Ook EN ISO 3834 (kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen) verwijst naar deze norm. De houders van een IWS-diploma voldoen aan het derde coördinatieniveau. Ook opdrachtgevers verwijzen in hun lastenboeken naar deze norm en stellen op die manier eisen in verband met lastoezicht (lascoördinatie).

Om nu en in de toekomst aan de normen en de eisen in lastenboeken van opdrachtgevers te voldoen moet een bedrijf beschikken over lascoördinatiepersoneel met de gewenste diploma’s en kwalificaties, en dit op alle niveaus.

Internationaal lasspecialist (ook bekend als meestergast, brigadier, voorman, …): een strategische functie binnen uw bedrijf!

Wanneer, waar,  hoe ?

De opleiding start op 7 januari 2019 en eindigt in december 2019.

De lessen gaan door gedurende één volledige dag tijdens de week (maandag van 11u00 tot 17u30) in onze lokalen op Antoon van Osslaan 1-4, 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

 • Duur: 7 januari –  december 2019

De docenten komen voornamelijk uit de industrie en kunnen terugvallen op hun ruime praktijkervaring.
De cursus wordt gegeven in het Nederlands.

Inhoud

Er worden vier modules behandeld, telkens gevolgd door een schriftelijk examen:

 • Module 1: Lasprocessen en apparatuur (53 uur)
 • Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en metallurgische aspecten (56 uur)
 • Module 3: Constructie en ontwerp (24 uur)
 • Module 4: Fabricage en toepassingen (56 uur)

Het praktijkgedeelte omvat praktijklessen, demonstraties en bedrijfsbezoeken
(60 uur).

 

P.S. Wanneer u zich enkel wil verdiepen in één of meerdere modules, kunnen deze ook apart gevolgd worden. Prijs op aanvraag (mail hiervoor naar: hilde.moens@bil-ibs.be)

 

Toelatingsvoorwaarden

De cursisten moeten houder zijn van een diploma:

Beroeps Secundair Onderwijs diploma 7de jaar Beroeps Secundair Onderwijs diploma
6de jaar
EWP-diploma
2 jaar laservaring 3 jaar laservaring -
Bewezen ervaring in 2 verschillende lasprocessen -
 

Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen eveneens de cursus volgen. Zij bekomen na het afleggen van de examens een getuigschrift.

Diploma

Na het succesvol afleggen van de examens zal de cursist het diploma International Welding Specialist (IWS) ontvangen. Dit IIW-diploma wordt wereldwijd aanvaard.

Kostprijs

De kostprijs voor de theorie bedraagt:

 • € 3.850,00 voor leden van het B.I.L. (lidmaatschap 2018)
 • € 4.320,00 voor niet-leden van het B.I.L.
 • € 1.560,00 voor opleidingsinstellingen/scholen

De kostprijs voor de praktijk bedraagt € 1.350,00.

De deelnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de praktijklessen. Hiervoor is een schriftelijk akkoord van het BIL nodig.

Deelname examen: Organisatie en facturatie van de examens gebeurt door de BVL. (Hiervoor kan u geen tussenkomst krijgen van de KMO-portefeuille)

 

Dankzij onze erkenning bij het Agentschap Ondernemen als dienstverlener voor de pijler Opleiding kunt u gebruik maken van steun uit de KMO portefeuille. Erkenningsnummer BIL: DV.O102976

Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Inlichtingen

 

 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Betaald Educatief Verlof

Opleiding IWS erkend door INOM-Arbeiders

Als gevolg hiervan kunnen de deelnemers uit de privé-sector (par. comité 111/1.2.3) genieten van een financiële tussenkoms

...

 

  Volgende cursus zal starten

op 7 januari 2019