Opleiding IRW (robotopleiding)

print icon

Lastechnische robotopleiding met internationaal diploma

Robots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit de metaalindustrie en ook in tal van andere industrietakken banen ze zich een weg.

Uit gesprekken met de industrie blijkt dat er nood is aan een gedegen opleiding tot 'robotlasser' of personeel met een grondige kennis om een lasrobot succesvol in het bedrijf te implementeren.

 

 

In eerste fase wordt enkel de cursus op basisniveau "B" georganiseerd.
Wanneer er voldoende interesse is vanuit de industrie, kan een vervolgcursus ingericht worden voor het uitgebreide niveau "C" (begin 2020)

 

Doelpubliek van deze opleiding

• Operatoren van industriĆ«le lasrobotcellen
• Medewerkers die zelfstandig een lasrobot/cobot wensen te bedienen met de nadruk op lastechnische aspecten
• Medewerkers die instaan voor de lasprogrammatie en hun programmatietijd drastisch wensen te verkorten
• Medewerkers die instaan voor de kwaliteitsborging bij het robotlassen
• Medewerkers die instaan voor de optimalisatie van hun geautomatiseerde lasafdeling
• Bedrijven die overwegen te starten met het (gedeeltelijk) automatiseren van hun laswerk
• Lascoƶrdinatoren die hun kennis en competentie willen vergroten in robotlassen
• Lassers die affiniteit hebben met automatisering en een volgende stap willen nemen in hun loopbaan
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 16 om de praktische oefeningen goed werkbaar te houden.

 

Wanneer, waar ?

De opleiding start op 16 mei 2019 en de lessen gaan telkens door op donderdagen van 09u00 tot 16u30 

  • Toegepaste theorie: 16/05/19 , 23/05/19 ; 06/06/19 ; 13/06/19 en 20/06/19
  • Praktijk: 6 dagen na de zomervakantie (data nog vast te leggen)

De opleiding gaat door bij VDAB Wondelgem, Industrieweg 50, 9032 Gent

Inhoud en wie volgt wat ?

programma
 

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaat-cursisten die deelnemen aan de examens moeten bij inschrijving volgende attesten, gevalideerd door de werkgever, ter goedkeuring voorleggen aan de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL)

Niveau B : voldoende kennis of opleiding in de metaalsector
 

Niveau C 

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + diploma 7de jaar + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 2  jaar lastechnische praktijkervaring

                of

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 3 jaar lastechnische praktijkervaring
 

De toelatingsvoorwaarden zijn minimumvoorwaarden: In geval van minder vooropleiding en/of praktische ervaring, zal de cursist waarschijnlijk extra inspanning, inzet en motivatie moeten tonen om het beoogde nieuveau te kunnen behalen.

Kostprijs basisniveau "B"

Deelname opleiding (incl. cursusmateriaal en excl. normen) - vrijgesteld van BTW

   € 3.800,00 voor leden van het B.I.L. (lidmaatschap 2019)

   € 4.200,00 voor niet-leden van het B.I.L. 

Aangezien de tussenkomst afhangt van een aantal factoren (statuut arbeider/bediende, PC, provincie, ..) moet dit geval per geval bekeken worden. 

 

Bovenvermelde informatie is indicatief. Alvorens de sector tegemoetkoming kan toegekend worden, moet er eerst een akkoord zijn van het betrokken sectorfonds.
Voor meer info hieromtrent stuur een mail naar wim.coysman@vdab.be

 

Examens

Bij het doen aan de toelatingsvoorwaarden en na het succesvol afleggen van  het examen zal de cursist het IIW-diploma IRW-B (International Robotic Welding Personnel at Basic Level) ontvangen.

Deelname examen: Organisatie en facturatie van de examens gebeurt door de BVL.
(Voor het examengeld kan u geen tussenkomst krijgen van de KMO-portefeuille)

Inlichtingen

    contact: Hilde Moens
    Tel: +32 (0)9 292.14.15

 

Inschrijvingen

Inschrijven voor de opleiding IRW per mail naar Wim Coysman

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Data van de opleiding 2019:

Theorie:

16 en 23 mei 2019 +

06 , 13 en 20 juni 2019

 

Praktijk:

6 dagen na de zomervakantie

(data nog vast te leggen)