Opleiding International Welding Engineer/Technologist (IWE/IWT)

print icon
Start datum: 
Tue, 2019-09-10

Internationaal Lasingenieur/Internationaal Lastechnicus

De cursus "International Welding Engineer" is een must voor ingenieurs die de functie lasverantwoordelijke/lascoördinator (Responsible Welding Coordinator) moeten invullen, maar ook voor R&D-ingenieurs, kwaliteits-, ontwerp-, productie-en onderhoudsingenieurs en materiaaldeskundigen.

 • Vanaf ontwerp tot eindproduct betekent deze opleiding op ingenieursniveau een meerwaarde voor bedrijven waar lassen deel uitmaakt van de productie. Denk maar aan metaalconstructies, silobouw, automobielindustrie, chemische en petrochemische industrie, enz.
 • Hetzelfde geldt voor de "International Welding Technologist", de rechterhand van de lasingenieur in de industrie. Van metaalconstructiebedrijven wordt steeds meer geëist dat ze voldoen aan EN ISO 14731 (Lascoördinatie, taken en verantwoordelijkheden).

Vanuit steeds meer Europese en internationale normen wordt ook rechtstreeks verwezen naar de EN ISO 14731 en wordt lascoördinatiepersoneel geëist. De nieuwe EN 1090 (vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies), EN 15085 (spoorwegtoepassingen), ISO 24394 (lucht- en ruimtevaarttoepassingen),… verwijzen allen naar de verschillende niveaus van lascoördinatie die voornamelijk ingevuld kunnen worden door personen met een diploma

 • "International Welding Engineer",
 • "International Welding Technologist" of
 • "International Welding Specialist".

Ook EN ISO 3834 verwijst naar deze norm. In heel wat lasbedrijven wordt de taak van lascoördinator ingevuld door een International Welding Engineer of een International Welding Technologist. In de norm EN 14731 wordt verwezen naar de IWE- en IWT-opleidingen. Wie het IWE-diploma bezit, voldoet automatisch aan het hoogste coördinatieniveau, zoals vermeld in de norm. De houders van een IWT-diploma voldoen aan het tweede coördinatieniveau.

Om nu en in de toekomst een offerte te mogen aanbieden of om laswerk uit te voeren, zal men moeten beschikken over laspersoneel met de gepaste opleiding!

Wanneer, waar, hoe?

De opleiding start op 10 september 2019 en duurt tot eind maart 2021.
De lessen gaan door op dinsdag van 11u tot 18u30 , in onze lokalen op Antoon van Osslaan 1-4, 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek).

De opleiding is opgebouwd uit 2 delen:

 • Deel 1: Theoretische opleiding (volledig klassikaal)
 • Deel 2: Praktijkgedeelte (in te plannen tijdens 1ste kwartaal van de cursus)

 

Inhoud

Er worden vier modules behandeld tijdens de theoretische en/of praktijkopleiding.

 • Module 1: Lasprocessen en apparatuur
 • Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten
 • Module 3: Constructie en ontwerp
 • Module 4: Fabricage en toepassingen

 

Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen voor zowel IWE als IWT .
IWE-ers leggen bijkomend een mondeling examen af aan het einde van de cursus over de 4 modules.
 

P.S. Wanneer u zich enkel wil verdiepen in één of meerdere modules, kunnen deze ook apart gevolgd worden. Prijs op aanvraag (mail hiervoor naar: hilde.moens@bil-ibs.be)

Toelatingsvoorwaarden

De cursisten moeten houder zijn van een diploma

Opleiding IWE Opleiding IWT
 • Industrieel ingenieur
 • Burgerlijk ingenieur
 • Bachelor diploma in een technische richting engineering / mechanica, met 5 jaar ervaring in lasindustrie
 • hoger technisch secundair onderwijs

 

Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen eveneens de cursus volgen. Zij bekomen na het afleggen van de examens een getuigschrift.

Diploma

Na het succesvol afleggen van de examens zal de cursist het diploma International Welding Engineer (IWE), respectievelijk International Welding Technologist (IWT), ontvangen.

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige opleiding (theorie, praktijk, syllabi), excl. examens bedraagt :

 • € 11.750,00 voor leden van het BIL (lidmaatschap 2019 t/m 2021)
 • € 13.250,00 voor niet-leden van het BIL

De deelnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de praktijklessen. Hiervoor is een schriftelijk akkoord van het BIL nodig.

Heb ik recht op tussenkomst in de opleidingskost ? Subsidiewijzer
 

Examen: Organisatie en facturatie van de examens gebeurt door de BVL. (Voor het examengeld kan u geen tussenkomst krijgen van de KMO-portefeuille)
 

Inlichtingen

 

 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

 

 

 

 

Infosessie IWE/IWT:

donderdag 16 mei van 18u00 tot 20u00

BIL - Neder-over-Heembeek

Inschrijven via mail à hilde.moens@bil-ibs.be aub

 

 

 

Start van de volgende cyclus:
dinsdag
10 september 2019