Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

print icon

Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

Voor wat betreft EN - normen is elke lidstaat verplicht om elke EN - norm binnen de 6 maand na uitgifte over te nemen. Er zijn reeds vele ISO normen overgenomen als EN - norm waardoor er 1 norm geldig is voor zowel
Europa als internationaal. Deze normen worden voorafgegaan door "EN ISO".

Klik hier voor de lijst met Europese lasnormen die in de periode van 01-2012 tot 12-2013 uitgebracht zijn in België. De lijst vermeldt zowel de oude als de nieuwe norm die de oude vervangt.

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn