Corrosie-onderzoek

print icon

Schade-analyse corrosie

De competentie op het vlak van corrosie is belangrijk bij schade-analyses, en is vaak een doorslaggevende factor bij het ontwerp en functioneren van gelaste verbindingen. Bij de schade-analyse kan het van belang zijn een wateranalyse uit te voeren om het aanwezige milieu te kénnen.
Naast het schade-onderzoek naar de oorzaak en herkenning van het type van corrosie, kan het BIL aanbevelingen geven ter preventie.

Corrosietesten

In het corrosielabo kunnen verscheidene genormeerde testen (ASTM, EN ISO normen) uitgevoerd worden.

 • Elektrochemische testen (statische en dynamische potentiaalmetingen, galvanische corrosie, …). Met elektrochemische testen kan de corrosiesnelheid van bepaalde metalen vergeleken worden in specifieke milieus. Ook het gedrag van twee metalen samen in een bepaald milieu (risico op galvanische corrosie) kan met deze techniek bestudeerd worden.
 • Zoutneveltest: versnelde corrosietest, simulatie van maritieme omstandigheden.
 • Dompeltesten: bepaling gewichtsverlies, vergelijking weerstand van verschillende materialen in bepaald milieu.
 • Testen voor het evalueren van put-, spleet-, galvanische en spanningscorrosie.
 • Testen op coatings: APA test op gelakte aluminium (weerstand tegen filiforme corrosie), cross-cut, hechtingstesten (pull off), laagdiktemeting.
 • Specifieke testen mogelijk op aanvraag

Zoutneveltest

Om een snel idee te hebben van de resistentie tegen corrosie en om verschillende materialen of coatings met elkaar te kunnen vergelijken in termen van corrosiebestendigheid zijn er een aantal genormaliseerde testen ontwikkeld. De meest gehanteerde test is de zogenaamde zoutneveltest.
In de zoutneveltest worden onderdelen continu belast in een omgeving verzadigd aan NaCl-damp op 35°C. Het is een snelle screening van poriën, discontinuïteiten en beschadigingen op organische en anorganische deklagen.

 

  

Ook voor uw productcertificatie kan u beroep doen op onze zoutneveltesten.

Gerelateerde normen

 • ASTM B 117 - Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus
 • EN ISO 9227 – Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray tests

Corrosieproef voor CLP-richtlijn

Volgens de nieuwe richtlijn voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - de zogenaamde CLP-richtlijn - wordt een specifiek ettiketeringselement gebruikt wanneer een stof of mengsel bijtend voor metalen is. Het BIL kan u bijstaan bij het uitvoeren van de proeven om de corrosiviteit van materialen te bepalen.

 

Put en spleet corrosie

In de putcorrosietest volgens norm ASTM G48 wordt een monster ondergedompeld in een FeCl3-oplossing op hoge temperatuur. Een dergelijke test is soms verplicht in een lasprocedurekwalificatie.
Een test volgens ASTM G78 geeft informatie over de weerstand van roestvaststaal tegen spleetcorrosie.

Gerelateerde normen

 • ASTM G 48 - Standard Test Method for pitting and crevice corrosion resistance of stainless steels and related alloys by the use of ferric chloride solution
 • ASTM G 46 - Standard Recommended Practice for examination and evaluation of pitting corrosion
 • ASTM G 78 - Standard guide for crevice corrosion testing of iron base and nickel base stainless alloys in seawater and other chloride environments
 • Zie ook corrosion testing of welds, IIW, C.O. Pettersson

 

  

Spanningscorrosie

Met de spanningscorrosiering kan de weerstand van een materiaaltype tegen spanningscorrosie in een bepaald milieu bepaald worden. Er bestaan meerdere spanningscorrosietesten. Bijvoorbeeld, in de test volgens norm ASTM G36, wordt het monster ondergedompeld in een kokende oplossing van 45% MgCl2. De tijd tot de eerste scheuren is een indicatie van de weerstand van het materiaal tegen spanningscorrosie.

 

Gerelateerde normen

 • ASTM G 38 - Standard Recommended Practice for making and using C-ring stress-corrosion test specimens
 • ASTM G 44 - Standard Practice for evaluating stress corrosion cracking resistance of metals and alloys by alternate immersion in 3.5% sodium chloride solution
 • ASTM G 47 - Standard Recommended Practice for determining susceptibility to stress-corrosion cracking of high-strength 7xxx Aluminium alloy products
 • ASTM G 58 - Standard Practice for the preparation of stress corrosion test specimens for weldments
 • Zie ook corrosion testing of welds, IIW, C.O. Pettersson

Dompeltesten

Met dompeltesten kan de weerstand van verschillende materialen in bepaald milieus vergeleken worden aan de hand van gewichtsverliesbepaling.
Deze kunnen zowel grootschalige als kleinschalige, zowel in aantal als in grootte van de stukken uitgevoerd worden.

 

  

Testen op intergranulaire corrosie

Om de weerstand van een materiaal tegen intergranulaire corrosie te bepalen, kunnen volgende proeven uitgevoerd worden:

 • ASTM A262 practice A : chemische etsing met oxaalzuur
 • ASTM A262 practice B (« Streicher test »): 120u onderdompeling in een FeSO4 en H2SO4 -oplossing
 • ASTM A262 practice C (gelijkaardig aan ISO 3651-2 methode A, « Huey test ») : 5 maal 48u onderdompeling in een HNO3 -oplossing
 • ASTM A262 practice E (« Strauss test »): minimum 15u onderdompeling in een oplossing met Cu, CuSO4 en 16% H2SO4.
 • ASTM A262 practice F : 120u onderdompeling in een oplossing met Cu, CuSO4 en 50% H2SO4

APA test

De APA-test (“Aluminium Painters Association”) heeft tot doel op korte termijn (144 uur – ter vervanging van een langdurige azijnzuurtest) de gevoeligheid van gelakte aluminiumlegeringen voor filiforme corrosie te bepalen. De test is dus een kwaliteitscontrole op gelakte profielen.

 

Cross-cut en pull off test

Deze testen geven een meting van de adhesie van een coating (verf-/laklaag of zinklaag) op het substraat.

 

  

 

Wateranalyse

Bij wateranalyses worden volgende elementen bepaald:

 • Cl, P, Cu, Zn, Fe, Ca, sulfaat, nitraat
 • Geleidbaarheid
 • pH
 • TA,TAC

 

Meer info? Contacteer:

 
Foto van contactpersoon

ir. Jens Conderaerts

+32 (0)9 292 14 22

 
 • SHARE
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn