Welding Standards Online

print icon

In de lastenboeken die door klanten worden opgesteld verschijnen meer en meer verwijzingen naar Europese en internationale normen.

Daarbij is het belangrijk (vanuit een kwaliteitssysteem zelfs verplicht) om steeds over de laatste versie van de norm te beschikken.

Omdat dit laatste meestal een heikel punt is, heeft de normen-antenne van het BIL samen met het NBN een formule uitgewerkt waarbij je online de meest gebruikte lasnormen kan raadplegen. Geen zorgen meer of je nu wel over de laatste versie van de norm beschikt aangezien je steeds de laatste versie online ter beschikt. Sinds kort zijn ook de bestaande Nederlandse versies van de normen opgenomen in het pakket en zijn de normen EN 1090-1 en EN 1090-2 vanaf nu ook in het pakket opgenomen!

Meer info vind je hier terug.

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn