Update! Implementatie EN ISO 9606-1

print icon

Op de vergadering van TC121 van 16 oktober 2013, zijn we er niet in geslaagd om de DOW = “date of withdrawal” van 24 maanden voor de EN 287-1 terug te brengen naar 6 maanden. 

De bespreking op de vergadering heeft ons nu wel zekerheid gegeven over de belangrijke periodes ivm. de  implementatie van EN ISO 9606-1:

  • Alle lidstaten van Europa zijn verplicht om de norm EN ISO 9606-1 in te voeren voor eind april 2014.
  • Elke lidstaat heeft de vrijheid om parallel met de EN ISO 9606-1, de EN 287-1 nog verder te laten bestaan tot uiterlijk oktober 2015.

We hebben ervoor gepleit dat zoveel mogelijk landen bij de invoering van de EN ISO 9606-1, de EN 287-1 zouden intrekken. België, Nederland, Duitsland, Zweden en Finland hebben alvast mondeling aangegeven dit zo te zullen doen. In Frankrijk zal de EN 287-1 pas ingetrokken worden uiterlijk oktober 2015.
In België zal de norm NBN EN ISO 9606-1 op 24 december 2013 ingevoerd worden.

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn